Share
Tweet
+1
Share

Prestanak radnog odnosa

 • Raskidanje ugovora tijekom bolovanja

  Ugovor o radu na određeno vrijeme ističe istekom vremena na koji je ugovor zaključen odnosno prestankom okolnosti koje su uzrokovale potrebu za zaključenjem ugovora na određeno vrijeme (npr. povratak radnika s bolovanja).

 • Duljina otkaznog roka

  Ukoliko je otkazni rok ugovoren u trajanju na način propisan Zakonom o radu otkazni rokovi iznose kako slijedi:

 • Izvanredni otkaz radniku na bolovanju

  Izvanredni otkaz ugovora o radu je otkaz koji se daje radi najtežih oblika skrivljenog ponašanja radnika ili poslodavca (zavisno od toga tko otkaz daje) odnosno kada su počinjene teške povrede obveza iz radnog odnosa. Ova vrsta otkaza ugovora o radu omogućuje ugovornim stranama da se odmah oslobode obveza iz radnog odnosa bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka.

 • Opomena pred otkaz

  Opomena pred otkaz ugovora o radu ili pisano upozorenje na obveze iz radnog odnosa kako ga naziva Zakon o radu, obveza je poslodavca prije nastupa okolnosti redovitog otkazivanja ugovora o radu radi skrivljenog ponašanja, a u slučaju nastavka kršenja tih obveza.

 • Radna knjižica

  U slučaju da Vam poslodavac ipak ne vrati radnu knjižicu, moj je savjet da odmah podnesete prijavu nadležnom inspektoru rada.

 • Prekid ugovora o radu zbog manjeg obima posla

  Zaključivanje ugovora o radu na određeno vrijeme iznimka je od pravila da se ugovor o radu sklapa na neodređeno vrijeme.

 • Poslodavac želi uskratiti isplatu otpremnine

  Mišljenja sam da niste dužni prihvatiti novu ponudu i nastaviti s radom te da Vam poslodavac ne može uskratiti isplatu otpremnine.

 • Predugačak otkazni rok

  Zakon o radu propisao je da ako radnik otkazuje ugovor o radu, otkazni rok ne može biti duži od mjesec dana, ako on za to ima osobito važan razlog.

 • Dani koji se uračunavaju u otkazni rok

  Pri izračunavanju trajanja otkaznog roka kao dan otkaznog roka računa se svaki kalendarski dan bez obzira radi li se o radnom ili neradnom danu.

 • Opomena pred otkaz tijekom bolovanja

  Radnik protiv pisanog upozorenja (opomene) pred otkaz ne može pokrenuti sudski spor ali radi mogućeg otkaza ugovora koji bi uslijedio nakon prethodno uručene opomene, bilo bi dobro imati kao dokaz Vaše očitovanje na uručenu opomenu, a to može biti u formi pisanog odgovora.

 • Sporazumni otkaz tijekom porodiljnog

  Zakon o radu ograničava poslodavca da ženi za vrijeme trudnoće i petnaest dana nakon prestanka trudnoće ne može otkazati ugovor o radu. Međutim nema zapreke da radnica za vrijeme trajanja trudnoće ne otkaže ugovor o radu poslodavcu.

 • Sporazumni otkaz

  Sporazumni raskid ugovora o radu je jedna od mogućnosti prestanka radnog odnosa odnosno ugovora o radu. Za razliku od otkaza ugovora o radu kada su (osim u slučajevima izvanrednog otkazivanja ugovora o radu) i poslodavac i radnik dužni se pridržavati otkaznog roka, kod sporazumnog raskida ugovora o radu ugovorne strane slobodno određuju datum prestanka radnog odnosa pri čemu se mogu ali ne moraju voditi dužinom trajanja otkaznog roka.

 • Izvanredni otkaz zbog smanjenja plaće

  Zakon o radu propisuje dužinu trajanja otkaznog roka s obzirom na kriterije neprekinutog trajanja radnog odnosa kod istog poslodavca, životnu dob radnika, tko otkazuje ugovor o radu i radi kojeg se razloga ugovora o radu otkazuje.

 • Ponuđen novi ugovor za slabije plaćeno mjesto

  Kao i u više odgovora do sada a prije konkretnog odgovora na Vaše pitanje moram Vam skrenuti pozornost da radi nepoznavanja djelatnosti u kojoj radite te bez poznavanja odredbi kolektivnog ugovora (ako je zaključen), pravilnika o radu (ako ga je poslodavac donio) i odredbi ugovora o radu, mogu Vam dati samo odgovor u skladu s odredbama Zakona o radu.

 • Otkaz zbog konzumiranja alkohola

  S obzirom na činjenice koje ste naveli smatram da su ispunjeni razlozi za izvanredni otkaz ugovora o radu jer kontinuirano nepoštivanje ugovornih obveza te zakonskih odredbi u vezi zabrane konzumiranja alkohola na radnom mjestu i napuštanje radnog mjesta bez dozvole predstavlja prema mom mišljenju osobito tešku povredu radne obveze nakon nastupa kojih nastavak radnog odnosa nije moguć.

 • Otkazni rok nakon što ugovor o radu istekne

  Ugovor o radu na određeno vrijeme ističe protekom vremena na koji je zaključen. U pravilu to je vrijeme unaprijed točno određeno ugovorom ili je barem odredivo ako je npr. vezano uz povratak radnika s bolovanja i sl.

 • Odredba o otpremnini u odluci o otkazu

  Bilo bi uputno da odluka o otkazu sadrži i odredbu o otpremnini, ako ona pripada radniku kojem se otkazuje.

 • Radnik nije dužan potpisati sporazumni otkaz

  Niste nipošto dužni potpisati ugovor o sporazumnom prestanku ugovora o radu.

 • Sporazum o prestanku ugovora o radu

  Ako ne potpišete za Vas ne nastupaju nikakve pravne posljedice. Sve dok ne potpišete novi ugovor o radu, ili njegovu izmjenu, ili sporazum o njegovom prestanku, ili dok ugovor ne bude otkazan, vrijedi postojeći ugovor sa svim pravima.

 • Raskid ugovora o radu i mobbing

  Zakon o radu predvidio je sporazum kao mogućnost raskida ugovora o radu zaključenog između poslodavca i radnika te je isto tako odredio da se takav sporazum mora sačiniti u pisanom obliku. I samo jezično značenje riječi sporazum podrazumijeva suglasnost obiju ugovornih strana pa tako Vaš poslodavac nije dužan udovoljiti Vašem zahtjevu odnosno bolje reći prijedlogu za sporazumni raskid ugovora o radu iako bi bilo razumno očekivati da Vas o tome izvijesti u primjerenom roku.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje