Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Stručni suradnik/vježbenik u Odjelu za procjene uzgojnih vrijednosti (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

  • Hrvatska poljoprivredna agencija
  • Adresa: llica 101, 10 000 Zagreb
  • Web: http://www.hpa.hr

Opis posla

Na temelju članka 28. Statuta Hrvatske poljoprivredne agencije te članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) Hrvatska poljoprivredna agencija raspisuje javni natječaj za popunu radnih mjesta:

Odjel za procjene uzgojnih vrijednosti

Stručni suradnik/vježbenik (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rok od šest mjeseci.

Uvjeti

Uvjeti za rad:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij agronomije ili specijalistički diplomski stručni studij agronomskog usmjerenja (iz područja animalnih znanosti),
- bez radnog iskustva u struci ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž (vježbenički staž traje 12 mjeseci)
- poznavanje osnova kvantitativne genetike, genomskih analiza i genomskog vrednovanja, statistike i računalnih vještina primijenjenih u genetici
- biometričke i statističke metode;
- populacijska, kvantitativna i konzervacijska genetika;
- ICAR i INTERBULL standardi
- rad u programima SAS i/ili R
- aktivno poznavanje engleskog ili njemačkog jezika u govoru i pismu
- dobro poznavanje rada na računalu
- dobre komunikacijske i organizacijske vještine
- sposobnosti rada u timu,
- vozačka dozvola B kategorije

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- presliku domovnice ili osobne iskaznice
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi – preslika svjedodžbe ili diplome
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci,
- presliku vozačke dozvole
- dokaz o potrebnom radnom iskustvu (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točci a i b):
a) elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje,
b) preslika ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca (koji moraju sadržavati opis i vrstu poslova koju je obavljao u traženom vremenskom razdoblju navedenom u uvjetima za rad).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik. Kandidati su u prijavi dužni navesti točku natječaja i radno mjesto za koje podnose prijavu. U slučaju prijave na više oglašenih radnih mjesta, dovoljno je dostaviti jedan primjerak tražene dokumentacije uz naznaku točaka natječaja te naziva radnih mjesta za koje se podnosi prijavu. Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-adresu.

Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola.
Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se pisano testiranje radi provjere znanja sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima. Mjesto i vrijeme održavanja pisanog testiranja bit će objavljeni na web stranici Agencije www.hpa.hr te na oglasnoj ploči Agencije najmanje 5 dana prije održavanja testiranja. Najuspješniji kandidati pozvat će se na usmeni razgovor.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužan je pozvati se na to pravo u prijavi i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 21. kolovoza 2017. na adresu: Hrvatska poljoprivredna agencija, Ured Zagreb, Ilica 101, 10 000 Zagreb, s naznakom „Natječaj za primanje u radni odnos “.

Stručna sprema:

Visoka stručna sprema, Magistar struke

Jezici:

Engleski (napredno), Njemački (napredno)

Vozačka dozvola:

B

Što nudimo

Vrsta zaposlenja:

Stalni radni odnos

Prosječna plaća u kategoriji
Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo iznosi 4.634,16 kuna.

Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

Kreni

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje