Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Raskid ugovora o radu na određeno vrijeme

17.05.2011.

Zanima me je li moguće prekinuti ugovor na određeno vrijeme bez prethodne najave? Naime, zaposlena sam kao zamjena knjižničara u jednoj osnovnoj školi. Rečeno mi je da će ta zamjena trajati sigurno dva mjeseca, a možda nešto i više. U međuvremenu sam se prijavila na još jedno radno mjesto i dobila posao na neodređeno u knjižnici. S obzirom da je to posao na neodređeno uistinu bi ga željela prihvatiti. U roku od tjedan dana trebala bih odgovoriti prihvaćam li posao te sam stoga u nedoumici mogu li prihvatiti taj posao i u tako kratkom roku raskinuti ugovor o radu na određeno?

Općenito, odredbama članka 10. Zakona o radu određeno kako se ugovor o radu na određeno vrijeme sklapa iznimno, i to za zasnivanje radnog odnosa čiji je prestanak unaprijed utvrđen objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja.

Poslodavac ne smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, na temelju kojih se radni odnos s istim radnikom zasniva za neprekinuto razdoblje duže od tri godine.

Dakle, bez obzira o kojim se radnim mjestima kod poslodavca radi, radnik ne može kod istog poslodavca raditi temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme duže od tri godine. Iznimno, ugovor o radu na određeno vrijeme može trajati duže od tri godine, samo ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili kolektivnim ugovorom.

Prekid kraći od dva mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od tri godine. Ako je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen protivno odredbama Zakona o radu ili ako radnik nastavi raditi kod poslodavca i nakon isteka vremena za koje je ugovor sklopljen, smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Članak 11. Zakona o radu određuje kako je poslodavac dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i radniku koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim poslodavcem ili, prema posebnom propisu s njim povezanim poslodavcem, s istim ili sličnim stručnim znanjima i vještinama, a koji obavlja iste ili slične poslove.

Ako kod poslodavca nema radnika koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme s istim ili sličnim stručnim znanjima i vještinama, a koji obavlja iste ili slične poslove, poslodavac je dužan radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati uvjete uređene kolektivnim ugovorom ili drugim propisom koji ga obvezuje, a koji su utvrđeni za radnika koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a koji obavlja slične poslove i ima slična stručna znanja i vještine.

Ako kolektivnim ugovorom ili drugim propisom koji obvezuju poslodavca nisu uređeni uvjeti rada, poslodavac je radniku koji je kod njega zaposlen na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme dužan osigurati primjerene uvjete rada kao radniku koji je sklopio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a koji obavlja slične poslove i ima slična stručna znanja i vještine.

Poslodavac je dužan obavijestiti radnike koji su kod njega zaposleni na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme o poslovima za koje bi ti radnici mogli kod poslodavca sklopiti ugovor o radu na neodređeno vrijeme, te im omogućiti usavršavanje i obrazovanje pod istim uvjetima kao i radnicima koji su sklopili ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

Nadalje, članak 110. Zakona o radu predviđa kako se ugovor o radu sklopljen na određeno vrijeme može redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predviđena samim ugovorom. Dakle, ako u ugovoru o radu ne stoji da se isti može redovito otkazati prije isteka ugovora, takav ugovor o radu ne mogu redovito otkazati niti poslodavac niti sam radnik.

Rad na određeno

 • Pravo na godišnji odmor nakon produljenja ugovora o radu Pravo na godišnji odmor nakon produljenja ugovora o radu

  Radnik koji se prvi put zaposli ili koji ima prekid između dva radna odnosa duži od osam dana, stječe pravo na godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnog rada.

 • Koliko se maksimalno može raditi na određeno vrijeme? Koliko se maksimalno može raditi na određeno vrijeme?

  Ako je ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen u trajanju kraćem od tri godine, ukupno trajanje sklopljenih ugovora o radu ne može biti neprekinuto duže od tri godine, osim u iznimnim slučajevima.

 • Promjena ugovora o radu Promjena ugovora o radu

  Poslodavac ne može jednostrano izmijeniti vaš ugovor o radu iz ugovora o radu na neodređeno vrijeme u ugovor o radu na određeno vrijeme, već je za isto potreban vaš pisani pristanak.

 • Vremenski razmak između ugovora na određeno Vremenski razmak između ugovora na određeno

  Poslodavac ne smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, na temelju kojih se radni odnos s istim radnikom zasniva za neprekinuto razdoblje duže od tri godine.

 • Rad na određeno: promjenu statusa ne treba pismeno najaviti Rad na određeno: promjenu statusa ne treba pismeno najaviti

  Poslodavac nije dužan obavijestiti radnika o isteku ugovora na određeno vrijeme niti ga obavijestiti da ne želi produžiti (sklopiti novi) ugovor na određeno vrijeme, tj. takva obveza poslodavca nije određena odredbama Zakona o radu.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje