Share
Tweet
+1
Share

Rad na određeno

 • Unajmljivanje radnika

  Vrlo često u praksi se pojavljuje mogućnost i potreba da pojedini poslodavac želi i može pružiti uslugu drugom poslodavcu na način da mu privremeno, za određeno vremensko razdoblje ili obavljanje određenog posla ustupi svoje radnike odnosno potreba da pojedini poslodavac za određeni konkretni posao ili neko kraće vrijeme ima potrebu za povećanim brojem radnika ali ih ne može naći u kratkom razdoblju ili nema interesa od strane radnika da se zaposle na kraće vrijeme.

 • Pravo na plaću za vrijeme probnog rada

  Odgovor je pozitivan. Naime, probni rad nije kategorija rada koja bi bila izvan obveze zaključivanja ugovora o radu.

 • Trajanje pripravničkog staža

  U svakom slučaju Zakonom o radu je dosta široko propisano da pripravnički staž može trajati najduže do godinu dana s tim da je poslodavcima ostavljena mogućnost da trajanje pripravničkog staža detaljnije urede kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu.

 • Prestanak ugovora o radu tijekom bolovanja

  Okolnost da se nalazite na bolovanju ne utječe na prestanak ugovora o radu odnosno ugovor o radu se ne produžuje za vrijeme trajanja bolovanja.

 • Ugovaranje probnog rada

  Probni rad je moguće ugovoriti samo jednom i to pri prvom zaključivanju ugovora o radu.

 • Rad na zamjeni

  Na koji će način postupiti poslodavac stvar je njegove procjene što znači da nije dužan ponuditi Vam ugovor o radu na neodređeno vrijeme ako smatra da takve potrebe nema ali mora imati valjan razlog da Vam ponudi produžetak ugovora o radu na određeno vrijeme.

 • Raskid ugovora na određeno vrijeme nakon 10 dana

  Ugovorne strane (poslodavac i radnik) uvijek mogu sporazumno raskinuti zaključeni ugovor o radu bez obzira koliko je vremena prošlo od zaključenja ugovora odnosno od početka rada.

 • Pokušaj prisile radnika na otkaz

  S obzirom na činjenice koje ste naveli u svojem pitanju, možemo Vas izvijestiti kako slijedi - ugovor o radu može prestati na načine predviđene člankom 104. Zakona o radu: smrću radnika, istekom vremena na koje je sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme, kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža (osim ako se poslodavac i radnik drukčije ne dogovore), sporazumno, dostavom pravomoćnog rješenja o priznavanju prava na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad, otkazom i odlukom nadležnnog suda.

 • Uzastopni ugovori o radu na određeno i neplaćeni prekovremeni

  Sukladno odredbi stavka 2. članka 10. Zakona o radu, poslodavac ne smije sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme, na temelju kojih se radni odnos s istim radnikom zasniva za neprekinuto razdoblje duže od tri godine.

 • Raskid ugovora o radu na određeno vrijeme

  Iz vašeg pitanja razvidno je kako ste zaposleni u osnovnoj školi. Osnovne škola je Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definirana kao javna ustanova te određena pitanja, pa tako i iz radnih odnosa zaposlenih u osnovnoj školi, osim ugovora o radu, regulira i navedeni zakon, Zakon o radu, Kolektivni ugovori, Pravilnici o radu konkretne škole, Statut škole itd. Stoga bi za bilo kakav konkretan odgovor u Vašem slučaju trebalo provjeriti navedene dokumente.

 • Ugovor o djelu te ugovor obavljanju poslova u trgovini

  1. Je li ugovor o djelu isto što i honorarni ugovor ? 2. Na koje vremensko razdoblje se mogu sklopiti ugovor o djelu i honorarni ugovor? 3. Da li to vrijedi za sve vrste djelatnosti (naša djelatnost je prodaja napitaka putem automata, tj. trgovina)?

 • Probni rad i ugovor o radu na određeno vrijeme

  Smije. Naime, Zakon ograničava samo najduže trajanje probnog rada, ali ne ograničava probni rad samo za slučaj kada se sklapa ugovor o radu na neodređeno vrijeme.

 • Pripravnici kao tehnološki višak

  Ugovor o radu na određeno vrijeme može se otkazati samo ako je to predviđeno tim ugovorom. Takav otkaz mora biti opravdan i obrazložen. Otkazni rok u slučaju redovnog otkaza iznosi 15 dana, a ako je ugovoren i probni rok onda u vrijeme probnog roka najmanje tjedan dana.

 • Obnavljanje ugovora o radu

  S obzirom da se radi o drugom poslodavcu, takav ugovor o radu je valjan i nemate nikakva posebna prava s osnova ograničenja ugovora o radu na određeno vrijeme.

 • Ugovor o djelu

  Imate mogućnost tužbom dokazivati da se u stvari radi o ugovoru o radu, a ne o ugovoru o djelu.

 • Prava honorarno zaposlenog radnika

  Kao radnik ne odgovarate zato što Vas poslodavac nije prijavio, osim što ne ostvarujete staž i dr. Međutim, ne biste smjeli koristiti studenski servis budući više niste student. Ugovor o radu jamči znatno viša prava nego 'honorarni odnos'. Međutim, ugovor o radu na određeno vrijeme može se redovito otkazati samo ako je to posebno ugovoreno. Tzv. 'honorarno zaposlenje' nije predviđeno Zakonom o radu, pa prema tome Zakon ne daje nikakva prava (godišnji odmor, bolovanje i dr.). Pri sklapanju ugovora o radu možete postavljati sve zakonske uvjete, a povećanje plaće možete tražiti uvijek.

 • Rad na štandu preko ljeta - ugovor o djelu

  Ne možete zapošljavati radnike na ugovor o djelu, ali možete sklopiti ugovor o radu na određeno vrijeme.

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje