Job application

FAQ

Sljedeće informacije služe za prikupljanje statističkih podataka te neće utjecati na vaš uspjeh kod prijave na radno mjesto.

Date of birth*

Questionnaire

1. Jeste li već bili uključeni u postupak odabira za zaposlenje u HNB?*

2. Ukoliko jeste, navedite kada i za koje poslove:

3. Ime:*

4. Prezime:*

5. Djevojačko prezime:

6. Stručna sprema*

7. Zvanje:*

8. Spol:*

9. Datum rođenja ( obavezno upišite u formatu dd.mm.gggg ):*

10. Mjesto rođenja:*

11. Državljanstvo:*

12. Broj fiksnog telefona:

13. Broj mobilnog telefona:*

14. E-mail adresa (samo jedna mail adresa):*

ADRESA PREBIVALIŠTA

15. Poštanski broj:*

16. Mjesto:*

17. Ulica i broj:*

ZAVRŠENA ŠKOLA I FAKULTET

18. Naziv obrazovne institucije (odaberite samo zadnju završenu instituciju):*

19. Navedite smjer koji ste završili:*

20. Ukoliko ste odabrali ´Ostalo´ upišite puni naziv završene srednje škole ili puni naziv studija:

21. Broj ECTS bodova

22. Godina upisa i završetka (npr. 2000-2005)*

23. Mjesto završetka:*

24. Prosjek ocjena na studiju (zaokružiti na dvije decimale):

25. Ukupan radni staž (navedite broj godina staža evidentiranih u elektroničkom zapisu HZMO-a):*

TRENUTNO ZAPOSLENJE

26. Trenutno zaposlen/a?*

27. Poslodavac:

28. Obveze prema sadašnjem poslodavcu?

DOSADAŠNJA ZAPOSLENJA

29. Poslodavac br.1

30. Poslovi:

31. Trajanje zaposlenja (od-do):

32. Poslodavac br.2

33. Poslovi:

34. Trajanje zaposlenja (od-do):

35. Poslodavac br.3

36. Poslovi:

37. Trajanje zaposlenja (od-do):

38. Poslodavac br.4

39. Poslovi:

40. Trajanje zaposlenja (od-do):

DODATNO STRUČNO USAVRŠAVANJE (stručni ispit, seminari, tečajevi, specijalizacije i dr)

41. Naziv programa br.1:

42. Organizator:

43. Naziv programa br.2:

44. Organizator:

45. Naziv programa br.3:

46. Organizator:

47. Naziv programa br.4:

48. Organizator:

STRANI JEZICI (ocijenite Vaše poznavanje stranih jezika ocjenom od 1 do 5)

ENGLESKI JEZIK

49. Govor:*

50. Pisanje:*

51. Razumijevanje:*

52. Jezik br.1:

53. Govor:

54. Pisanje:

55. Razumijevanje:

56. Jezik br.2

57. Govor:

58. Pisanje:

59. Razumijevanje:

INFORMATIČKA PISMENOST

60. Poznavanje Word-a:*

61. Poznavanje Excel-a:*

62. Poznavanje Access-a:*

63. Poznavanje Power Point-a:*

64. Poznavanje Internet-a:*

65. Navedite ostala informatička znanja:

66. Navedite ostala znanja i vještine kojima raspolažete:

OČEKIVANJE U ODNOSU NA RAD U HNB-u

67. Plaća:

68. Ostalo:

PREPORUKE

69. Osoba br.1 (Ime i prezime)

70. Zvanje/funkcija:

71. Telefon:

72. Poduzeće/Ustanova:

73. Osoba br.2 (Ime i prezime)

74. Zvanje/funkcija:

75. Telefon:

76. Poduzeće/Ustanova:

77. Potvrđujete li da su podaci koje ste naveli točni?*

78. Molimo, odaberite opciju koja odgovara vašem obrazovanju: *

79. Koliko godina radnog iskustva imate s traženom kvalifikacijom i strukom:*

80. Ostale napomene relevantne uz prijavu na natječaj (ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i sl.)

HNB u svrhu zapošljavanja odabranih kandidata obrađuje osobne podatke koje ste unijeli u upitnik i koji se nalaze u dokumentaciji dostavljenoj tijekom prijave na oglas. Ako ne budete odabrani kandidat, HNB u skladu s Politikom obrade osobnih podataka (https://www.hnb.hr/documents/20182/663982/h-obavijest-obrada-osobnih-podataka-u-postupku-zaposljavanja.pdf/87cf5e7b-912f-e0c7-3a15-81f3095d828b?t=1610014210478) briše sve osobne podatke (u papirnatom i elektroničkom obliku) nakon završetka oglasa na koji ste se prijavili (u slučaju prijave na više oglasa po okončanju posljednjeg), osim ako pristanete da HNB pohrani podatke u svrhu eventualne buduće potrebe zapošljavanja na poslovima koji odgovaraju vašim kvalifikacijama (označavanjem odgovarajućeg polja niže). Davanje privole je dobrovoljno – uskrata privole neće utjecati na vaš uspjeh na oglasu. Privolu možete povući u svakom trenutku slanjem obavijesti na: ljudski.resursi@hnb.hr (obrada osobnih podatka koju je HNB proveo na temelju privole prije povlačenja ostaje zakonita). Ako povučete prethodno danu privolu, HNB će obrisati dotad pohranjene podatke. HNB će čuvati osobne podatke dvije godine od kraja godine u kojoj je privola dana ili do povlačenja privole, ovisno o tome što nastupi prije.

81. Molimo označite željenu opciju:

Napomena: potvrda uspješne prijave će stići na vašu e-mail adresu

Questions with * are mandatroy.

Please check your data again. By clicking on the submit button, you are given the consent to pass your personal data to the employer. If you want to withdraw the application for this job, you can do so in the Application section of your profile.

Documents

‹ Back Next › Apply ›

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.