Share
Tweet
Share

Healtcare and Social Work - Jobs

Stručni suradnik za farmakovigilanciju i racionalnu farmakoterapiju (m/ž)

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Zagreb

Application deadline:

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije raspisuje Natječaj za radno mjesto ...

Stručni suradnik za medicinske proizvode (m/ž)

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

Zagreb

Application deadline:

Na temelju članka 27. Statuta Agencije za lijekove i medicinske proizvode, ravnatelj Agencije raspisuje Natječaj za radno mjesto ...

Doktor medicine - specijalist kardiolog za rad u Poliklinici (m/ž)

MAGDALENA - klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Zagreb, Krapinske Toplice

Application deadline:

- rad u kardiološkoj ambulanti - ergometrija i očitanje holtera tlaka i EKG - dodatne kardiovaskularne dijagnostičke metode - kompletna...

Doktor medicine, specijalist kardiolog - rad u Klinici za kardiovaskularne bolesti (m/ž)

MAGDALENA - klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Krapinske Toplice

Application deadline:

- rad na odjelima kardiologije - rad u kardiološkom laboratoriju - invazivna dijagnostika - neinvazivna dijagnostika - ehokardiografija ...

Doktor medicine - za specijalizaciju iz kardiologije (m/ž)

MAGDALENA - klinika za kardiovaskularne bolesti Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku

Krapinske Toplice

Application deadline:

<b>Klinika Magdalena raspisuje natječaj za dodjelu specijalizacije na odjelu kardiologije.</b>

Odgovorna osoba za promet na veliko lijekovima (m/ž)

Pharmacol d.o.o.

Zagreb

Application deadline:

- zaduženja u skladu s važećim Zakonom o lijekovima i Pravilnikom o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko...

Fizioterapeut (m/ž)

POLIKLINIKA ROTIM

Zagreb

Application deadline:

Doktor medicine (m/ž)

PRIMA NOVA, ustanova za zdravstvenu skrb

Hrvatska

Application deadline:

PosLovac jobs

Socijalni radnik (m/ž)

Dom za starije i nemoćne osobe Ličko - senjske županije

Udbina

Application deadline:

Natječaj za radno mjesto: Socijalni radnik (m/ž). Uvjeti: - završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij socijalnog rada - 1 godina...

Medicinska sestra / Medicinski tehničar

Centar za rehabilitaciju Sveti Filip i Jakov

Sveti Filip i Jakov

Application deadline:

- izrađuje godišnji i mjesečni plan rada i prati realizaciju istih kroz izvješća o radu - vodi dnevnik rada - sudjeluje u izradi individualnog plana...

Next page

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.