Share
Tweet
Share
Send to friend

Ekonomist istraživač za makroekonomske analize (m/ž)

Zagreb

Application deadline:

 • Hrvatska narodna banka

Hrvatska narodna banka središnja je banka Republike Hrvatske i sastavni dio Europskog sustava središnjih banaka. Osnovni je cilj Hrvatske narodne banke održavanje stabilnosti cijena, što u praksi znači da središnja banka podupire nisku i stabilnu inflaciju. Ne dovodeći u pitanje ostvarivanje osnovnog cilja, Hrvatska narodna banka podupire i opću gospodarsku politiku Europske unije u skladu s ciljevima koji uključuju ostvarivanje uravnoteženoga i održivoga gospodarskog rasta te postizanje visoke razine zaposlenosti. Pritom makroekonomske analize i prognoze služe kao podloga za donošenje odluka kojima se postiže ostvarivanje spomenutih ciljeva.  

Tražimo osobu na poslovima:

Ekonomist istraživač za makroekonomske analize (m/ž)

Tko smo?

U Direkciji za ekonomske analize pratimo, analiziramo, prezentiramo i prognoziramo domaća gospodarska i monetarna kretanja, kao i relevantne međunarodne ekonomske trendove. Tekuća kretanja iz područja inflacije, realnog sektora, javnih financija, monetarnih kretanja, ekonomskih odnosa s inozemstvom te međunarodnog okružja komentiramo u prilozima za redovne publikacije HNB-a. Analize tekućih kretanja služe nam kao podloga za izradu projekcije, koja uključuje kvantifikaciju očekivanih kretanja glavnih makroekonomskih i monetarnih pokazatelja, opis pretpostavki na kojima se zasniva, analizu glavnih rizika za ostvarenje projekcije i komentar odstupanja tekućih projekcija od prethodnih očekivanja. Pišemo različite analize i osvrte za potrebe rukovodstva HNB-a, radimo na istraživačkim projektima čije nalaze objavljujemo u publikacijama HNB-a i ekonomskim časopisima te sudjelujemo u radu odbora i radnih skupina Europske središnje banke.

Kako bismo držali korak sa sve izazovnijim okružjem u kojemu djelujemo, tražimo motivirane osobe za buduće ekonomiste istraživače u području makroekonomske analize.

Koje bi bile vaše odgovornosti?

 • praćenje i analiziranje kretanja iz područja realnog sektora, tržišta rada i javnih financija za redovite publikacije HNB-a (mjesečno, polugodišnje i godišnje izvješće)
 • pisanje priloga o kretanjima iz područja realnog sektora, tržišta rada i javnih financija za dokumente vezane uz suradnju s Europskom unijom, MMF-om i drugim međunarodnim institucijama
 • izrada analiza i izvješća iz područja realnog sektora, tržišta rada i javnih financija za potrebe rukovodstva HNB-a
 • sudjelovanje i priprema dijelova monetarne projekcije HNB-a koji se odnose na područje rada Odjela
 • sudjelovanje i provođenje istraživanja iz područja realnog sektora, tržišta rada i javnih financija
 • upravljanje bazama podataka koje služe kao podloga za makroekonomske analize i istraživanja
 • sudjelovanje na seminarima, radionicama, radnim sastancima i konferencijama

Što nudimo?

 • dinamično, poticajno i visokomotivirano radno okružje
 • suradnju s domaćim i međunarodnim institucijama
 • kontinuiranu edukaciju u područjima koja obuhvaćaju makroekonomsku, monetarnu i financijsku teoriju i praksu na domaćim i međunarodnim seminarima, konferencijama, tečajevima i radionicama
 • razvoj kompetencija u području makroekonomske analize i prognoziranja
 • rad s različitim vrstama makropodataka i mikropodataka, uključujući njihovo analiziranje
 • sudjelovanje u istraživačkim projektima

Koje kvalifikacije i kompetencije trebate imati?

 • VSS / magistar / stručni specijalist ekonomske struke
 • u obzir dolaze kandidati s iskustvom i bez radnoga iskustva (pripravnik)

 • vješto služenje programima iz paketa MS Office
 • poželjno poznavanje ekonometrijskog programa EViews i/ili Stata

 • dobro poznavanje ekonomske teorije
 • dobro poznavanje obilježja hrvatskoga gospodarstva i recentnih svjetskih ekonomskih kretanja
 • dobro poznavanje funkcija i zadataka Hrvatske narodne banke
 • poznavanje statističkih i ekonometrijskih metoda
 • analitičnost i sklonost konceptualnom razmišljanju
 • razvijene vještine pismenog i usmenog izražavanja na hrvatskom i engleskom jeziku
 • razvijene prezentacijske vještine na hrvatskom i engleskom jeziku
 • sistematičnost i metodičnost
 • proaktivnost
 • otvorenost prema promjenama i sposobnost prihvaćanja novih ideja
 • sklonost stjecanju znanja
 • sposobnost timskog rada

ZAPOŠLJAVANJE

POSTUPAK PRIJAVE NA OGLAS

Oglas je otvoren dok ne odaberemo odgovarajućega kandidata. Prijave će se kontinuirano pratiti, a kandidate koji u najvećoj mjeri budu odgovarali oglašenim potrebama obavijestit ćemo u najkraćem mogućem roku. Ovim pristupom želimo omogućiti brži i učinkovitiji postupak odabira za određena područja zapošljavanja. Stručno zanimanje odabranoga kandidata utvrdit će se u skladu s uvjetima iz Pravilnika o stručnim i ostalim zanimanjima u Hrvatskoj narodnoj banci.

Kandidati interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave kojemu se prilaže životopis, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

S odabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od dvije godine.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na telefon 01/4564 981.

Veselimo se vašoj prijavi!

Start to apply
Save this ad Send to friend Print

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Economy, Finance and Accounting iznosi 5.854,32 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.