Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Odgojitelj - Pripravnik (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Antunovac

Application deadline:

 • DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC

Job description

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 19/97, 107/07 i 94713, te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (N.N. Br133/97.), Upravno vijeće Dječjeg vrtića objavljuje natječaj.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete za prijem u radni odnos propisane odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07 i 93/13).
Rok prijave: 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči i web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mali princ.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti preslike dokumenata:
- životopis
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak prema članku 25. st. 2 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak prema čl. 25. st. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta prema čl. 25. st. 10 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a
- preslik osobne iskaznice
- vlastoručno potpisana izjava kandidata da je suglasan sa uvjetima javnog natječaja, te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon provedenog natječaja

Nudimo:
- mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
- naknada za prijevoz: u cijelosti

Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:
DJEČJI VRTIĆ MALI PRINC
N.Š. Zrinskog 3
31220 Višnjevac
s naznakom "ZA NATJEČAJ"

Other

Categories:

Education and Science

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Education and Science iznosi 5.262,05 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.