Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Viši stručni suradnik za pravne poslove (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Dubrovnik

Application deadline:

 • ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA

Job description

Na temelju članka 26. Statuta Zavoda za obnovu Dubrovnika, a sukladno odredbama Pravilnika o radu i Pravilnika o unutarnjem ustroju i načinu rada Zavoda za obnovu Dubrovnika ravnateljica Zavoda za obnovu Dubrovnika raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

2. Viši/a stručni suradnik/ica za pravne poslove – 1 izvršitelj/ica —određeno vrijeme – do povratka djelatnice s porodiljnog dopusta.

Uvjeti:
- magistar prava
- jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- preslik diplome kojim se potvrđuje ispunjavanje uvjeta stupnja obrazovanja i struke određene u uvjetima ovog natječaja
- dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice ili elektronički ispis staža iz HZMO)
- potvrdu ili preslik odgovarajućeg dokumenta ( rješenja, ugovora o radu ili sl.) prethodnog poslodavca iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo naodgovarajućim poslovima u trajanju od najmanje jedne godine

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta sposobnosti prilažu se u neovjerenoj preslici, a prije zasnivanja radnog odnosa zatražit će se predočenje izvornika.

Radni odnos za radno mjesto - Viši stručni suradnik/ica za pravne poslove - na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne djelatnice.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave u „Slobodnoj Dalmaciji“ i „Dubrovačkom vjesniku“ na adresu:
Zavod za obnovu Dubrovnika,
Cvijete Zuzorić br. 6
s naznakom "za natječaj – Viši/a stručni/a suradnik/ica za pravne poslove ".

Opis poslova radnog mjesta, kao i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na oglasnoj ploči i na Web stranici Zavoda za obnovu Dubrovnika : www.zod.hr

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prilikom postupka odabira kandidata a prije sklapanja ugovora o radu ravnateljica može odrediti provjeru i način provjere posebnih znanja i sposobnosti potrebnih za obavljanje poslova za koje se sklapa ugovor.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Other

Categories:

Law

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Law iznosi 6.261,88 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.