Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Voditelj automatizacije i NUS-a (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Beli Manastir

Application deadline:

 • Baranjski vodovod d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Beli Manastir

Job description

- sudjeluje u pripremi i realizaciji razvojne strategije tvrtke te strategije unapređenja funkcionalnosti i učinkovitosti svih segmenta Društva
- daje prijedlog nabave opreme i materijala za poboljšanje automatizacije sustava
- brine se o opremljenosti, održavanju i kontroli automatiziranih dijelova postrojenja
- IT podrška i kontrola računalnih komponenti u tvrtki
- vođenje katastra vodovodnih i kanalizacijskih mreža, digitalizacija istih te ustupanje podataka voditeljima i poslovođama
- suradnja s voditeljima i poslovođama iz radne jedinice prilikom identifikacije i otklanjanja kvara na vodoopskrbnoj i kanalizacijskoj mreži u domeni ovlasti i struke
- sudjeluje u postavljanju strategije upravljanja tvrtkom
- sudjeluje u izradi i provedbi plana nabave

Odgovoran je za:
- pravovremeno i kvalitetno obavljanje preuzetih poslova
- rad u skladu s odredbama Zaštite na radu i zaštite od požara
- racionalno korištenje sredstava rada i predmetima kojima rukuje

Kandidati su dužni uz prijavu na natječaj dostaviti sljedeće dokumente:
- zamolbu koja obvezno mora sadržavati ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja i kontakt telefon te biti vlastoručno potpisana
- životopis
- presliku osobne iskaznice ili domovnice
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

Opći uvjeti:
- završen odgovarajući fakultet (elektrotehnički, informatički ili dr. smjer)

Posebni uvjeti:
- osnovna osposobljenost za rad na računalu

Na javni natječaj mogu se javiti osobe obaju spolova, pod ravnopravnim uvjetima, a izrazi koje se u natječaju koriste u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti isprave s kojima dokazuje navedene statuse. Prednost se u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj, kao i dokumentacije dostavljene prijavom u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja kandidatima, a uključuje ime i prezime kandidata i struku.

Nepotpune zamolbe neće se razmatrati, a s kandidatima koji ispunjavaju sve uvjete iz natječaja obavit će se razgovor po isteku natječaja.

Natječaj se objavljuje na službenoj stranici www.baranjski-vodoovd.hr.

Prijavu na natječaj kandidati moraju dostaviti s naznakom Natječaj za radno mjesto: Voditelj automatizacije i NUS-a.

Pisana zamolba: Alojzija Stepinca 7, 31300 Beli Manastir

Other

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Electrical Engineering iznosi 4.790,14 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.