Share
Tweet
Share
Send to friend

Nakon višegodišnjeg rasta, u prethodnom kvartalu zabilježen blagi pad prosječne plaće

Osim managerskih zanimanja, gdje su plaće u prosjeku 121% više od prosječne, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (78% više od prosjeka), informacijskih tehnologija (+41%) te telekomunikacija (+20%).

Nakon višegodišnjeg rasta, u prethodnom kvartalu zabilježen blagi pad prosječne plaće

Prema podacima servisa MojaPlaća, u prvom kvartalu 2022. godine prosječna mjesečna neto plaća (s uključenim dodacima na plaću) u Hrvatskoj je iznosila 7.305 kuna, što je 4% više nego u istom kvartalu prethodne godine, ali 1% manje nego u prethodnom kvartalu. 

Medijan* plaće je nešto malo niži i iznosi 6.700 kuna (isto kao i u prošlom kvartalu te 5% više nego u istom periodu prethodne godine) što znači da je veći broj ispitanika koji prima plaću manju od navedenog prosjeka nego onih ispitanika čija je plaća viša od njega.


 
Osim managerskih zanimanja, gdje su plaće u prosjeku 121% više od prosječne, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (78% više od prosjeka), informacijskih tehnologija (+41%) te telekomunikacija (+20%).

Najmanje prosječne plaće imaju tekstilni radnici (-39%), radnici u pomoćnim zanimanjima (-34%) te uslužnim zanimanjima (-30%). 

Najbolje plaćaju velike privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu su 7% više od prosjeka te iznose 7.834 kuna. Plaće u tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu su 5% manje od prosjeka (6.947 kune). Prosječne plaće u tvrtkama u državnom vlasništvu nešto su niže od prosjeka (-4%) i iznose 7.000 kuna. Plaće u javnoj i lokalnoj samoupravi niže su za 7% od prosjeka i iznose 6.746 kunu.

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća je 14% niža od prosjeka te iznosi 6.301 kuna. U tvrtkama do 19 zaposlenika plaća je 3% niža od prosjeka (7.072 kune). Najviša prosječna plaća je u tvrtkama većim od 1.000 zaposlenika te iznosi 7.588 kuna (5% više od prosjeka).

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu

Najniže plaće zabilježene su u Virovitičko-podravskoj (-21%), Požeško-slavonskoj (-19%) te Ličko-senjskoj (-16%). 

Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu (12% iznad prosjeka) te iznosi 8.183 kuna (medijan 7.416 kuna). 

Obrazovanje i iskustvo donose višu plaću

Očekivano, ispitanici s više iskustva i većim stupnjem obrazovanja imaju i više plaće pa tako oni sa završenim postdiplomskim ili nekom poslovnom školom (MBA) imaju u prosjeku 58% višu plaću od prosječne. Osobe s visokom stručnom spremom u prosjeku imaju 18% višu plaću od prosječne (8.593 kuna) i čak 37% višu od onih sa srednjom stručnom spremom (6.250 kuna).

Također, radnici bez iskustva, koji se nalaze na početku karijere, zarađuju 5.971 kunu mjesečno (18% manje od prosjeka), dok osobe koje iza sebe imaju godinu do dvije radnog iskustva imjau plaću od 6.686 kuna (8% ispod od prosjeka). Do prosječne hrvatske plaće u iznosu od 7.305 kuna dolazimo s tri do pet godina radnog iskustva, nakon čega krećemo natprosječno zarađivati - prosječna plaća onih koji iza sebe imaju između šest i deset godina radnog staža iznosi 7.954 kune (+9%).

Beneficije

Broj zaposlenih ispitanika koji imaju određene beneficije na poslu se u 2022. nešto povećao u odnosu na isti kvartal prethodne godine. U prvom kvartalu 2021. godine beneficije je imalo 77% ispitanika, dok ih sada ima 79%.

Najčešća beneficija koju su ispitanici dobivali ove godine je naknada za putne troškove (36%), javni prijevoz (26%) te mobilni telefon (24%).  
Fleksibilno radno vrijeme ima 20% ispitanika, a topli obrok njih 21%. 

U najmanjoj mjeri od beneficija ispitanici dobivaju pokrivene troškove kulturnih i/ili sportskih aktivnosti (1%) te privatno mirovinsko osiguranje (2%). 

Medijan* je statistička vrijednost koja bolje odražava stvarno stanje. Matematički, to je broj koji razdvaja sortiranu listu brojeva točno na pola, čime se u praksi sprječava da na njegov iznos pretjerano utječu jako mali ili jako veliki iznosi plaća.

MojaPlaća.hr je servis koji prati iznose plaće za pojedina radna mjesta u Hrvatskoj. Istraživanje o visini plaća MojaPlaća.hr trenutno obuhvaća gotovo 400 radnih mjesta iz 36 djelatnosti. Prikupljanje ispitanika provodi se kontinuirano putem interneta, a trenutno je u istraživanju aktivno preko 46.500 ispitanika. Nakon godinu dana podaci ispitanika se brišu kako se u daljnjim analizama ne bi uzimali u obzir zastarjeli podaci. 

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.