Share
Tweet
Share
For updated calculator visit our new website. The calculation is informative and can not be used in any other purpose.

Temporary service pay calculator

Kada radnik s poslodavcem (naručiteljem) sklopi ugovor za obavljanje povremenih, jednokratnih poslova onda se radi o ugovoru o djelu, a ne o ugovoru o radu.

Ugovor o djelu nije zamjena za ugovor o radu na određeno vrijeme te se po osnovi ugovora plaća: doprinos za mirovinsko osiguranje, doprinos za zdravstveno osiguranje, porez na dohodak i prirez.

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.