Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Viši/a analitičar/ka (za pravne poslove, nepravilnosti) (Odjel za pravne poslove)

Zagreb

Rok prijave:

  • HAMAG-BICRO - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

KLASA: 112-01/17-01/22
URBROJ: 567-10-17-1
Zagreb, 06.11.2017.

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17) i odredbi Pravilnika o radu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, objavljuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta u:

 

A) SEKTORU ZA BESPOVRATNE POTPORE - PODUZETNIŠTVO

A1) Služba za praćenje provedbe projekata - Poduzetništvo

A1.1) Odjel za provedbu II

1. VIŠI/A ANALITIČAR/KA – 1 izvršitelj/ica – radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) prirodoslovnog, tehničkog, društvenog ili humanističkog smjera, najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), poželjna vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač, razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju individualnih radnih zadataka, razvijene komunikacijske vještine, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, prednost će imati kandidati s iskustvom na provedbi EU projekata

A1.2) Odjel za provedbu IV

2. VIŠI/A ANALITIČAR/KA – 1 izvršitelj/ica – radni odnos na određeno vrijeme do završetka provedbe Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) prirodoslovnog, tehničkog, društvenog ili humanističkog smjera, najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), poželjna vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač, razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju individualnih radnih zadataka, razvijene komunikacijske vještine, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, prednost će imati kandidati s iskustvom na provedbi EU projekata

B) SEKTORU ZA BESPOVRATNE POTPORE – ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE (IRI)

B1) Služba za praćenje provedbe projekata – Istraživanje, razvoj i inovacije (IRI)

B1.1) Odjel za provedbu I

8. VIŠI/A ANALITIČAR/KA – 1 izvršitelj/ica – radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) prirodoslovnog, tehničkog, društvenog ili humanističkog smjera, najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), poželjna vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač, razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju individualnih radnih zadataka, razvijene komunikacijske vještine, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, prednost će imati kandidati s iskustvom na provedbi EU projekata

D) SLUŽBA ZA GRAĐEVINSKO-TEHNIČKE ANALIZE I PROVJERE

25. VIŠI/A ANALITIČAR/KA – 2 izvršitelja/ica -  radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog ili arhitektonskog smjera, najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač, razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju individualnih radnih zadataka, razvijene komunikacijske vještine, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa iz područja građevinsko tehničke regulative i propisa EU,prednost će imati kandidati s iskustvom u vođenju ili koordinaciji građevinskih projekata i vođenju građenja, na provedbi EU projekata, te sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva

26. VIŠI/A ANALITIČAR/KA (FI) – 1 izvršitelj/ica - radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinskog ili arhitektonskog smjera, najmanje 3 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), vozačka dozvola B kategorije, aktivan vozač, razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju individualnih radnih zadataka, razvijene komunikacijske vještine, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa iz područja građevinsko tehničke regulative i propisa EU, prednost će imati kandidati s iskustvom u ishođenju ili izdavanju akata za građenje, u izradi ili evaluaciji troškovnika i ponuda, te sa položenim stručnim ispitom za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva

E) SLUŽBA ZA PRAVNE I OPĆE POSLOVE

E1) Odjel za pravne poslove

27. VIŠI/A ANALITIČAR/KA (za pravne poslove, nepravilnosti) – 1 izvršitelj/ica – radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravnog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen pravosudni ispit, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), poželjna vozačka dozvola B kategorije, razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju individualnih radnih zadataka, razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, praktično iskustvo u provođenju javne nabave, prednost će imati kandidati sa poznavanjem građevinskih propisa

Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja mora priložiti:

  • životopis
  • dokaz o državljanstvu RH (presliku važeće osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)
  • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
  • dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe, indeksa, položeni tečajevi, i sl.)
  • preslike uvjerenja ili potvrde o programima izobrazbe (ako kandidat/kinja ima završene programe izobrazbe)
  • dokaz o položenom stručnom ispitu za radna mjesta u Službi za građevinsko-tehničke analize i provjere (redni broj 25. i 26.)
  • dokaz o položenom pravosudnom ispitu za radno mjesto u Odjelu za pravne poslove u Službi za pravne i opće poslove (redni broj 27.)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Kandidati su u prijavi dužni navesti redni broj radnog mjesta i radno mjesto za koje se prijavljuju, te naziv Sektora/Službe/Odjela u koji se prijavljuju. U slučaju prijave na više oglašenih radnih mjesta, dovoljno je dostaviti jedan primjerak tražene dokumentacije uz naznaku radnih mjesta za koje se podnosi prijava.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu.

U slučaju testiranja, za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se putem Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, te na Internet stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Opis poslova radnih mjesta, te sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja biti će objavljeni na web stranici www.hamagbicro.hr.

Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ksaver 208, Zagreb, s naznakom „Ponuda za radno mjesto“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Prosječna plaća u kategoriji
Pravo iznosi 6.261,88 kuna.

Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

Kreni

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje