Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Samostalni referent (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

  • DRŽAVNE NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću

Opis posla

KLASA: 112-01/18-01/01
URBROJ: DN-3/TP-18-2
Zagreb, 8. veljače 2018.

DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunjavanje slobodnih sistematiziranih radnih mjesta

2. SAMOSTALNI REFERENT (M/Ž), u Odjelu investicija, Služba investicijskog i projektnog planiranja, Sektor rezidencijalnih nekretnina, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:
- obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Službe (samostalno obavlja poslove dugoročnog i kratkoročnog planiranja investicija rezidencijalnih objekata, službenih stanova i diplomatsko-konzularnih predstavništava; prati ekonomsko-financijske pokazatelje za potrebe rezidencija, službenih stanova i diplomatsko-konzularnih predstavništava),
- izrađuje dopise i izvješća iz područja rada Odjela te vodi evidencijske tabele Odjela/Službe/Sektora,
- priprema tehnički dio dokumentacije za nadmetanje za nabavu usluga, robe i radova za potrebe investiranja i održavanja u domeni rezidencijalnih objekata, službenih stanova i diplomatsko-konzularnih predstavništava,
- sudjeluje u pripremi ugovora između Društva i krajnjeg korisnika iz djelokruga rada Sektora,
- surađuje u odabiru i određivanju prioriteta za provedbu projekata i investicija,
- prema potrebi sudjeluje u protokolarnim programima,
- sudjeluje u izradi svih izvješća iz djelokruga rada Odjela,
- prema potrebi sudjeluje u provjeri standarda izvršenih usluga te provedbi ugovora i projekata,
- sudjeluje u izradi internih procedura o postupanju iz djelokruga rada Odjela,
- prati propise iz djelokruga rada,
- brine o predmetima iz djelokruga rada (evidencija, postupci arhiviranja i dr.),
- surađuje s drugim ustrojstvenim jedinicama Društva te obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog radnika i Uprave.

Uvjeti

- diplomski sveučilišni ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski
stručni studij (tehnička ili društvena struka - pravni smjer)
- 5 godina radnog iskustva na poslovima stupnja stručne spreme
- znanje engleskog jezika
- rad na računalu
- vozačka dozvola B kategorije

Prijavi na natječaj za sva radna mjesta potrebno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskom osiguranju o radnom stažu
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je radnik obavljao ili obavlja navedene poslove)
- dokaz o znanju engleskog jezika (tijekom obrazovanja ili potvrda kroz posebno školovanje)
Za radna mjesta pod rednim brojem 1. i 2.
- preslika vozačke dozvole

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Mjesto rada za sva radna mjesta je Zagreb.

Ako se kandidat prijavljuju na više od jednog radnog mjesta treba dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu. Prijave se dostavljaju na poslovnu adresu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI - prijava za natječaj za radno mjesto- navesti broj i naziv radnog mjesta“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr ili će kandidati biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Stručna sprema:

Viša stručna sprema, Sveučilišni prvostupnik, Visoka stručna sprema, Magistar struke

Potrebne godine iskustva:

5

Jezici:

Engleski (napredno)

Vozačka dozvola:

B

Što nudimo

Vrsta zaposlenja:

Stalni radni odnos

Ostale informacije

Županija rada:

Zagreb i Zagrebačka

Pošalji prijatelju Isprintaj

USPOREDITE SVOJU PLAĆU

Prosječna plaća u kategoriji
Administrativna zanimanja iznosi 4.508,534 kuna.

Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

Kreni

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje