Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Samostalni referent (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

  • DRŽAVNE NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću

Opis posla

KLASA: 112-01/18-01/01
URBROJ: DN-3/TP-18-2
Zagreb, 8. veljače 2018.

DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunjavanje slobodnih sistematiziranih radnih mjesta

3. SAMOSTALNI REFERENT (M/Ž), Odjel za poslove pravne potpore sustavu, Služba pravnih poslova, Sektor za financijsko upravljanje i potporu sustavu, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:
- sudjeluje u obavljanju i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Odjela,
- sudjeluje u davanju mišljenja na prijedloge propisa iz djelokruga rada Odjela i Službe,
- priprema materijale za donošenje odluka u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Društva,
- postupa po zahtjevu državnih tijela i drugih institucija iz djelokruga rada Odjela,
- sudjeluje u svim fazama pripreme i izrade ugovora iz djelokruga rada Društva,
- izrađuje prijedloge očitovanja po zaprimljenim upitima iz djelokruga rada Odjela,
- sudjeluje u provjeri osnovanosti računa, inicira postupke nabava i prati izvršenje ugovora iz djelokruga rada Odjela,
- sudjeluje u izradi i izrađuje izvješća iz djelokruga rada Odjela,
- sudjeluje u izradi internih procedura o postupanju iz djelokruga rada Odjela,
- prati propise iz djelokruga rada,
- brine o predmetima iz djelokruga rada (evidencija, postupci arhiviranja i dr.),
- surađuje s drugim ustrojstvenim jedincima Društva te obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog radnika i Uprave.

Uvjeti

- diplomski sveučilišni ili integrirani diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (društvena struka - pravni smjer)
- 5 godina radnog iskustva na poslovima stupnja stručne spreme
- znanje engleskog jezika
- rad na računalu

Prijavi na natječaj za sva radna mjesta potrebno je priložiti sljedeće (svi dokazi mogu se dostaviti u preslici):
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba, diploma ili drugo)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinskom osiguranju o radnom stažu
- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućem stupnju stručne spreme (potvrda bivšeg poslodavca iz koje je vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o prijemu ako su radili ili rade u državnoj službi – s opisom posla i navođenjem u kojem razdoblju je radnik obavljao ili obavlja navedene poslove)
- dokaz o znanju engleskog jezika (tijekom obrazovanja ili potvrda kroz posebno školovanje)

Na javni natječaj mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave u Narodnim novinama.
Mjesto rada za sva radna mjesta je Zagreb.

Ako se kandidat prijavljuju na više od jednog radnog mjesta treba dostaviti posebne prijave i priložiti svu potrebnu dokumentaciju za svako radno mjesto za koje podnosi prijavu. Prijave se dostavljaju na poslovnu adresu DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Zagreb, Planinska ulica 1, s naznakom: „NE OTVARATI - prijava za natječaj za radno mjesto- navesti broj i naziv radnog mjesta“.

Poslodavac će obaviti selekcijske intervjue s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, a kandidati će biti izabrani prema rezultatima selekcijskog postupka. Sve informacije o tijeku selekcijskog postupka objavljivat će se na web stranici Društva na adresi: www.hr-nekretnine.hr ili će kandidati biti obaviješteni putem adrese elektroničke pošte.

Za kandidata koji ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti propisane dokaze o tom statusu iz kojih je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen i ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Stručna sprema:

Visoka stručna sprema, Magistar struke

Potrebne godine iskustva:

5

Jezici:

Engleski (napredno)

Što nudimo

Vrsta zaposlenja:

Stalni radni odnos

Ostale informacije

Pošalji prijatelju Isprintaj

Prosječna plaća u kategoriji
Pravo iznosi 6.261,88 kuna.

Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

Kreni

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje