Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Viši stručni savjetnik u Uredu za pravne poslove i postupke utvrđivanja nepravilnosti (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

 • Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
 • Adresa: Ulica grada Vukovara 284, 10 000 Zagreb

KLASA: 100-01/18-01/01
URBROJ: 358-08-02-18-1
Zagreb, 14. svibnja 2018.

Na temelju članka 21. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, donosim

ODLUKU

o oglašavanju potrebe zasnivanja radnog odnosa

za popunu sljedećih radnih mjesta u:

UREDU ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Službi I/II za financije u okviru ESI fondova

 1. Stručni savjetnik (Financijsko praćenje i kontrola projekata) – 3 izvršitelja/izvršiteljice – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar ekonomije (VSS ekonomske struke), najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, hrvatsko državljanstvo.


UREDU ZA PRAVNE POSLOVE I POSTUPKE UTVRĐIVANJA NEPRAVILNOSTI

 1. Viši stručni savjetnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar prava (VSS pravne struke), najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, hrvatsko državljanstvo.

 1. Stručni savjetnik – 3 izvršitelja/izvršiteljice – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar prava (VSS pravne struke), najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, poznavanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, hrvatsko državljanstvo.


SLUŽBI ZA POTPORU RAVNATELJU

 1. Koordinator – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar društvenog ili humanističkog usmjerenja (VSS društvenog ili humanističkog usmjerenja), najmanje 3 godine iskustva na istim ili sličnim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, hrvatsko državljanstvo.

Poželjno prethodno radno iskustvo na poslovima odnosa s javnošću ili srodnim poslovima.

 
 1. Stručni suradnik – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 6 mjeseci

Uvjeti: magistar društvenog ili humanističkog usmjerenja (VSS društvenog ili humanističkog usmjerenja), najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, izvrsno poznavanje engleskog jezika i sposobnost učinkovite i jasne komunikacije na engleskom jeziku, napredno znanje rada na računalu, završeni programi izobrazbe za zaposlene u državnim i javnim službama koji rade na poslovima vezanim uz fondove Europske unije, koje organiziraju i provode resorna ministarstva i institucije nadležne za provedbu izobrazbe, a koji odgovaraju specifičnim zahtjevima radnog mjesta, hrvatsko državljanstvo.


U prijavi je potrebno priložiti:

 1. životopis na hrvatskom jeziku
 2. dokaz o državljanstvu RH (preslika važeće osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice, a ako kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice),
 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju); inozemne diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 4. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, odnosno na sličnim ili istim poslovima za točku 4. nakon završetka tražene razine stručne spreme (preslika potvrde ili elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje (elektronički zapis o radno pravnom statusu (e-radna knjižica)) ne stariji od mjesec dana; ili preslika potvrde bivšeg poslodavca s opisom posla i navođenjem u kojem vremenskom razdoblju je obavljao navedene poslove; ili preslika ugovora o radu ili ugovora o djelu ili jednakovrijednih dokumenata – s opisom posla i navođenjem jasnog vremenskog razdoblja u kojem je obavljao navedene poslove (od dan, mjesec, godina do dan, mjesec, godina); ili prevedeni i ovjereni inozemni ugovori,
 5. preslika uvjerenja ili potvrde o završenim programima izobrazbe (ako kandidat ima završene programe izobrazbe).

Natjecati se mogu i osobe koje nisu završile programe izobrazbe vezane uz fondove Europske unije, uz uvjet da potrebne programe završe u roku od jedne godine od dana početka rada, a programe koji nisu u to vrijeme organizirani u roku od jedne godine od dana početka provedbe tih programa.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata te privolu na dostavu obavijesti o rezultatima natječaja koja se dostavlja svim kandidatima o odabranim kandidatima koje uključuje ime i prezime kandidata te struku. Privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka je uvjet za prijavu na natječaj.
Kandidat može u svakom trenutku bez objašnjenja odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade svojih osobnih podataka.
Osobni podaci koji se zatraže obrađivat će se u skladu s važećim propisima.
Opoziv privole možete podnijeti e-poštom.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat dužan je dostaviti original uvjerenja nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana.

Prijave se mogu podnijeti isključivo putem internetskih stranica SAFU-a (http://www.safu.hr/hr/o-safu/posao-u-safu/otvoreni-natjecaji), u roku od 10 dana od objave u Narodnim novinama.

U slučaju prijave na više oglašenih radnih mjesta, kandidati moraju sve potrebne dokumente učitati (uploadati) za svako pojedino mjesto. Krajnji datum za podnošenje elektroničkih prijava jest 28. svibnja 2018. u 23:59 sati (po srednjeeuropskom vremenu).Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije neće razmatrati elektroničke prijave zaprimljene nakon tog datuma i vremena. Podnositeljima prijava elektroničkim putem savjetuje se da ne čekaju zadnji dan za slanje prijave jer opterećenost internetske mreže ili kvar internetske veze može prouzročiti probleme pri slanju. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije nije odgovorna za kašnjenja uzrokovana tim poteškoćama. Za svako pojedino radno mjesto za koje podnese prijavu, kandidat će dobiti automatski odgovor da je prijava zaprimljena.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu te kontakt broj.

Sva eventualna pitanja kandidati mogu uputiti slanjem upita isključivo na adresu elektroničke pošte.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se putem Narodnih novina te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb.

Kandidati su dužni pratiti sve relevantne informacije i obavijesti vezane uz tijek natječaja koje će se objavljivati na internetskoj stranici http://www.safu.hr/hr/o-safu/posao-u-safu/otvoreni-natjecaji.

U slučaju testiranja, za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku rješenja ili potvrde o priznatom statusu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz da je nezaposlen.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati. Prijave zaprimljene putem pošte ili osobno, također neće biti razmatrane.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Prijavi se na oglas
Pošalji prijatelju Isprintaj

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Državna služba i neprofitne organizacije iznosi 5.667,42 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje