Share
Tweet
+1
Share
Pošalji prijatelju

Viši analitičar (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

 • HAMAG-BICRO - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

KLASA: 112-01/18-01/25
URBROJ: 567-10-18-1
Zagreb, 30.07.2018.

Na temelju odredbi Pravilnika o radu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, objavljuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta u:

SEKTOR ZA FINANCIJSKE INSTRUMENTE

A1) Služba za zajmove

A1.1) Odjel za mikro poduzetnike i početnike

1. ANALITIČAR/KA – 2 izvršitelja/ice – radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) ekonomskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju radnih zadataka, razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, prednost će imati kandidati s iskustvom rada u financijskoj instituciji i iskustvom na poslovima analize financijskih izvješća

2. NIŽI/A ANALITIČAR/KA – 2 izvršitelja/ice – radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci ili NIŽI/A ANALITIČAR/KA – PRIPRAVNIK/CA – 2 izvršitelja/ice – na neodređeno vrijeme, uz pripravnički staž od 12 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) ekonomskog smjera, bez potrebnog radnog iskustva ili najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju radnih zadataka, razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, prednost će imati kandidati s iskustvom rada u financijskoj instituciji i iskustvom na poslovima analize financijskih izvješća

A1.2) Odjel za male i srednje poduzetnike

3.  ANALITIČAR/KA – 1 izvršitelj/ica – radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) ekonomskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju radnih zadataka, razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, prednost će imati kandidati s iskustvom rada u financijskoj instituciji i iskustvom na poslovima analize financijskih izvješća

B1) Služba za jamstva

B1.1) Odjel za poljoprivredu

4. VIŠI/A ANALITIČAR/KA – 4 izvršitelja/ice – radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) ekonomskog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju radnih zadataka, razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, prednost će imati kandidati s iskustvom rada u financijskoj instituciji i iskustvom na poslovima analize financijskih izvješća

Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja mora priložiti:

 • životopis
 • dokaz o državljanstvu RH (presliku važeće osobne iskaznice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana prijave na natječaj)
 • dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe, indeksa ili položenog tečaja)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Kandidati su u prijavi dužni navesti redni broj radnog mjesta i radno mjesto za koje se prijavljuju, te naziv Sektora/Službe/Odjela u koji se prijavljuju. U slučaju prijave na više oglašenih radnih mjesta, dovoljno je dostaviti jedan primjerak tražene dokumentacije uz naznaku radnih mjesta za koje se podnosi prijava.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu.

U slučaju testiranja, za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se putem Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Zagreb, te na Internet stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Opis poslova radnih mjesta, te sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja biti će objavljeni na web stranici www.hamagbicro.hr.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke (identifikacijski podaci, kontakt podaci i dr. podaci navedeni u prijavi) u svrhu provedbe natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto na koji ste se prijavili.

Podnošenjem prijave na natječaj za prijam u radni odnos suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka opisanim u ovom Natječaju.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka i podaci za kontakt putem kojih podnositelj prijave može ostvariti svoja prava nalaze se na web stranici www.hamagbicro.hr.

Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ksaver 208, Zagreb, s naznakom „Ponuda za radno mjesto“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Pošalji prijatelju Isprintaj

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Ekonomija, financije i računovodstvo iznosi 5.854,32 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više. Uvjete korištenja možete pročitati ovdje.