Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Sales and Project Support Specialist / Stručnjak za prodaju i realizaciju u projektima (m/f)

Zagreb

Rok prijave:

Language:

Sales and Project Support Specialist (m/f)

LET’S TALK ABOUT YOU

Your profile

 • Bachelor's / Master's Degree in Electrical Engineering (Power Systems and Electrical Drives Systems)
 • Professional with a technical experience in medium and low voltage electrical distribution systems and motor control centers with more than 5 years of experience
 • Knowledge of medium and low voltage drives and energy efficiency solutions
 • Available to occasional business trips on national and international level, driver’s license B
 • Fluent in Croatian and English
 • Strong team player used to work in a multicultural environment characterized on international team and different cultures with strong negotiation capabilities and networking

Your responsibilities

 • Customer screening for potential energy savings applications; Involvement in customer site visits/customer negotiations; Technical and sales support on energy efficiency solutions;
 • Technical evaluation of savings potentials based on acquired customer data
 • Preparation of marketing materials tailored for specific customer requirements; Presentation of ROI calculation and solution to management and customers as part of an international team
 • Preparations of order technical specifications and involvement in project realization related to energy savings solutions and electrical distribution systems
 • Identifying particular risks during project preparation to avoid potential damage / exploit potential opportunities through tailored risk and claim management (e.g. contractual framework)
 • Technical lead in project realization, responsible for subcontractor management and site coordination

Your opportunities for personal growth

 • Dynamic and flexible team – Be part of our team of empowering our customers to meet the growing global demand for energy while transitioning to a more sustainable world. With our innovative technologies and extensive energy experience, be our team member to drive the decarbonization of global energy systems.
 • Our culture - caring, agile, respectful, and accountable individuals. We value excellence of any kind.
 • Knowledge and skills – You will have ample opportunities to develop professionally, by using internal and external education as well as your colleagues internal and international colleagues.
 • Compensation & Benefits – Competitive salary, travel allowance, rewards and holiday bonuses, team buildings and other organized activities, company library.
 • Balanced lifestyle – flexible working environmet

LET’S TALK ABOUT US

"Let’s make tomorrow different today" is our genuine commitment at Siemens Energy to all customers and employees on the way to a sustainable future.

In our Business Functions we enable our organization to reach their targets by providing best-in class services and solutions in the areas of IT, HR, Finance, Real Estate, Strategy & Technology and more.

Our team is located in Zagreb, Croatia, we guarantee continuous trainings and an environment where curiosity is highly appreciated. Our team of professionals in electrical engineering, machine engineering and finance experts is a leader in the business and highly devoted to delivering our promises to the customer and we are proud to be continuously contributing to science, environment and society. 

MORE INSIGHTS

Be Energized. Be you.

Lucky for us, we are not all the same. Through diversity we generate power. We run on inclusion and compassion. Our combined creative energy is fueled by at least 130 nationalities. Siemens Energy celebrates character – no matter what ethnic background, gender, age, religion, identity, or disability. We energize society. All of society.

If you are interested in this positions, please send us your CV with motivation letter not later than 1st March 2021.

APPLY

Jezik:

 Stručnjak za prodaju i realizaciju u projektima (m/ž)

Vaš profil

 • Diplomirani inženjer / magistar elektrotehnike (elektroenergetski sustavi i elektro-pogonski sustavi)
 • Tehničko iskustvo u električnim distribucijskim sustavima srednjeg i niskog napona i upravljačkim centrima motora, više od 5 godina
 • Poznavanje pogona srednjeg i niskog napona i rješenja za energetsku učinkovitost
 • Spremnost na povremena  poslovna putovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini, vozačka dozvola B kategorije
 • Tečno govori hrvatski i engleski jezik
 • Snažan timski igrač s iskustvom rada u multikulturalnom okruženju koje karakteriziraju međunarodni tim i različite kulture s jakim pregovaračkim sposobnostima i umrežavanjem

Vaše odgovornosti

 • Provjera potrošača za potencijalne aplikacije za uštedu energije; Uključivanje u posjete strankama / pregovori s kupcima; Tehnička i prodajna podrška za rješenja energetske učinkovitosti
 • Tehnička procjena potencijala uštede na temelju stečenih podataka o kupcima
 • Priprema marketinških materijala prilagođenih specifičnim zahtjevima kupaca; Predstavljanje izračuna ROI i rješenja menadžmentu i kupcima kao dio međunarodnog tima
 • Pripreme tehničkih specifikacija narudžbi i sudjelovanje u realizaciji projekata koji se odnose na rješenja za uštedu energije i električne distribucijske sustave
 • Identificiranje određenih rizika tijekom pripreme projekta kako bi se izbjegla potencijalna šteta / iskoristila potencijalna prilika upravljanjem rizicima i zahtjevima (npr. ugovorni okvir)
 • Tehnički voditelj u realizaciji projekata, odgovoran za upravljanje podizvođačima i koordinaciju gradilišta

Što nudimo

 • Dinamičan i fleksibilan tim - budite dio našeg tima koji osnažuje naše kupce da zadovolje rastuću globalnu potražnju za energijom, prelazeći u održiviji svijet. Uz naše inovativne tehnologije i veliko energetsko iskustvo, budite član našeg tima koji će voditi dekarbonizaciju globalnih energetskih sustava.
 • Naša kultura - brižni, agilni, i odgovorni pojedinci. Cijenimo kvalitetu svakog pojedinca.
 • Znanja i vještine - imat ćete brojne mogućnosti za profesionalni razvoj, školovanja unutar i izvan kompanije, suradnju s internim i međunarodnim kolegama, dodatni pristup materijalima za obrazovanje kompanije.
 • Naknade i beneficije - konkurentna plaća, naknada za putovanje, bonus i regres, team building i druge organizirane aktivnosti.
 • Uravnotežen način života - fleksibilno radno okruženje.

O NAMA

"Učinimo sutra drugačijim već danas" u Siemens Energyju naša je istinska posvećenost svim kupcima i zaposlenicima na putu prema održivoj budućnosti.

S našim poslovnim organizacijama omogućujemo našoj kompaniji da postigne svoje ciljeve pružanjem najboljih usluga i rješenja u području IT-a, HR-a, financija, nekretnina, strategija i tehnologija te još mnogo toga.

Naš tim nalazi se u Zagrebu u Hrvatskoj, a radimo u okruženju koje jamči neprekidno učenje i okruženje u kojem se cijeni znatiželja i inovacije. Naš tim stručnjaka u području elektrotehnike, strojarstva i financija vodeći je u poslu i predan ispunjavanju naših obećanja kupcu. S ponosom kontinuirano doprinosimo znanosti, okolišu i društvu.

Budite energični. Budite svoji. Srećom po nas, nismo svi isti. Raznolikošću generiramo snagu. Pokreće nas uključivost i suosjećanje. Naša kreativna energija proizlazi iz najmanje 130 nacionalnosti. Mi energiziramo društvo. Budite dio naše energije.

PRIJAVA

Započni prijavu
Spremi oglas Pošalji prijatelju Isprintaj

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Elektrotehnika iznosi 4.790,14 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.