Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Voditelj audio odjela / Head of Audio (m/ž)

Zagreb

Rok prijave:

JEZIK:

O nama

Mi smo najkreativnija ekipa u Hrvatskoj (a i šire) za organizaciju promocija, evenata, proslava i konferencija. Naš je posao pomicati granice mogućeg kako bismo pružali jedinstvena iskustva, stvarali nezaboravne doživljaje i pokretali najbolje emocije.

Svojim klijentima nudimo podršku u kompletnoj organizaciji i realizaciji evenata, od tehničke podrške u području rasvjete, ozvučenja i videa te osmišljavanja i stvaranja scenografskih rješenja do kompletne logističke podrške koja uključuje skladištenje, transport, manipulaciju i distribuciju robe i opreme za evente.

Uz nas je sve moguće. S ponosom možemo reći da iza nas stoji velik broj uspješno organiziranih konferencija, koncerata i festivala, kao što su Ultra Europe festival, LEAP Summit i WinDays konferencija.

U Promo logistici trudimo se dobro brinuti o našim klijentima i o našim zaposlenicima pa zbog povećane količine posla tražimo novog kolegu ili kolegicu za radno mjesto

Voditelj audio odjela (m/ž)

Ako...

 • ima neka tajna veza između tebe, opreme i struje
 • znaš da glazba i zvuk mogu dotaknuti ljude na načine na koje ništa drugo ne može
 • dijeliš naš entuzijazam za evente, koncerte i gaže
 • voliš raditi u najboljoj ekipi na svijetu, u kojoj je svaki član dobrodošao i cijenjen
 • želiš jedinstven posao koji se pamti

Dođi i pridruži nam se!

Tvoja uloga:

Kao Voditelj/ica audio odjela provodit ćeš operativni nadzor i imati odgovornost i nadgledati sve aspekte produkcije s naglaskom na audio inženjering. Tvoja uloga uključivat će visoku razinu odgovornosti i izloženosti jer ćeš se susretati s brojnim klijentima i umjetnicima. Kao glavni audio tehničar/ka, surađivat ćeš s cijelim produkcijskim timom i drugim odjelima kako biste osigurali vrhunske tehničke usluge na svakom pojedinom eventu. Od tebe će se očekivati jaka usmjerenost na klijenta, izrazita organiziranost i sposobnost prilagodbe u vrlo promjenjivim okolnostima, a u isto vrijeme zadržavanje profesionalnog, pozitivnog i prijateljskog stava.

Tvoji glavni radni zadaci:

 • Planiranje, koordinacija i upravljanje svim segmentima audio odjela
 • Održavanje profesionalnih, produktivnih i podržavajućih odnosa s voditeljima projekata, koordinatorima evenata, klijentima, suradnicima i dobavljačima u formiranju prijedloga za realizaciju klijentovih zamisli, pripremi tehničke realizacije projekata i definiranju ponuda s troškovnicima
 • Koordiniranje suradnje audio odjela s drugim odjelima u organizaciji
 • Planiranje i razrada razglasnih sustava i uređaja, nosivih aluminijskih konstrukcija i energetike
 • Koordinacija i nadzor nad montažom i demontažom opreme
 • Podešavanje postavki razglasnih sistema i provođenje monitoringa
 • Rukovanje audio opremom i pružanje tehničke podrške tijekom eventa
 • Briga o ispravnosti i skladištenju audio opreme i održavanju audio softvera
 • Koordinacija timova i vođenje audio odjela
 • Omogućavanje odgovarajućeg treninga za audio ekipu i druge zaposlenike
 • Briga o klijentima i njihovom zadovoljstvu uslugama
 • Vođenje inventara i evidencije korištenja sve audio opreme i zaliha, kao i inventara potrošnog materijala
 • Savjetovanje i pomoć pri nabavi i implementaciji novih zvučnih sustava, opreme i usluga
 • Pomoć u uspostavljanju i provođenju odgovarajućih sigurnosnih postupaka
 • Pridržavanje politika i procedura Promo logistike

Uvjeti koje moraš ispunjavati:

 • najmanje 2 godine na poslovima audio tehničara ili nekoj sličnoj poziciji
 • bogato znanje o funkcioniranju i primjeni audio opreme i radu audio sustava
 • sposobnost slaganja audio sustava na temelju specifikacija za event; posjedovati znanje o tome kako postaviti, pokrenuti i koristiti svu opremu audio odjela
 • izrazita usmjerenost na klijenta, izvrsne organizacijske i komunikacijske sposobnosti, kao i visoka razina diplomatičnosti
 • poštivanje vremena, prostora i dogovora
 • sposobnost rada pod pritiskom rokova uz zadržavanje dobrog raspoloženja i profesionalnosti
 • razumijevanje i pridržavanje usmenih i pisanih uputa, i znanje čitanja građevinskih planova, specifikacija i dijagrama
 • iskustvo i dokazani uspjeh u nadziranju i koordinaciji rada drugih ljudi
 • iskustvo u radu s PC ili Mac računalnim sustavima i softverom, uključujući Microsoft Office i CAD softver
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova tehničara u produkciji evenata
 • samostalno podizanje i nošenje težih tereta (cca. 25 kg za muškarce i 15 kg za žene) i spremnost za dugotrajno stajanje kao i rad na visini
 • fleksibilnost za rad s promjenjivim rasporedom, uključujući dane, večeri i vikende
 • vozačka dozvola B kategorije (aktivan vozač)
 • aktivno komuniciranje na engleskom jeziku

Tvoji dodatni plusevi i prednosti mogu biti:

 • poznavanje elektrotehnike
 • iskustvo s Digico, Soundcraft, d&b, RCF, Shure, AKG, Sennheiser, JBL, Pioneer, Void sustavima i uređajima
 • završeni treninzi i certifikati za rukovanje audio opremom
 • znanje i iskustvo podizanja skela i postavljanja oplata i ograda
 • završeni treninzi iz područja vođenja i komunikacije
 • dozvola i iskustvo upravljanja viličarom
 • vozačka dozvola C i E kategorije
 

Što ti nudimo?

Osim svih super stvari koje su već navedene u oglasu, kod nas možeš očekivati i da ćeš:
 • sudjelovati na ogromnom broju raznovrsnih evenata, konferencija, proslava i koncerata
 • imati priliku raditi s vrhunskom opremom i najboljim stručnjacima u event industriji
 • dobiti prilike i podršku za svoj profesionalni razvoj i napredovanje
 • imati redovita i stimulativna primanja kao i mogućnost dodatne zarade
 • dobiti službeni mobitel, plaćene troškove mobilne mreže te kvalitetnu opremu za rad (odjeću, obuću, alat i drugu opremu)
 • odlaziti na temeljite godišnje liječničke preglede
 • imati kuhani obrok svaki dan kad si u firmi
 • po želji, sudjelovati u čuvanju uredskog psa

LANGUAGE:

About us

We are the most creative team in Croatia (and beyond) for organizing promotions, events, celebrations, and conferences. Our job is to push the boundaries of the possible to provide unique experiences, create unforgettable experiences, and trigger the best emotions.

We offer our clients support in the complete organization and implementation of events, from technical support in the fields of lighting, sound, and video, and design and creation of scenographic solutions, to complete logistic support that includes storage, transport, handling, and distribution of goods and equipment for events.

With us, everything is possible. We can proudly say that we have successfully organized many conferences, concerts, and festivals, such as the Ultra Europe Festival, LEAP Summit, and WinDays Conference.

At Promo logistika, we try to take good care of our clients and our employees, so due to the increased amount of work, we are looking for new colleague for the job

Head of Audio (m/f)

If you...

 • sense a hidden link between yourself, the equipment, and the electricity,
 • know that music and sound can move people in ways nothing else can,
 • share our enthusiasm for events, concerts, and gigs,
 • appreciate working in the best team ever, where every member is welcome and valued,
 • want a unique job that is unforgettable,

Come and join us!

Your role:

As a Head of Audio, you will be a working supervisor and be responsible for overseeing all aspects of production with an emphasis on audio engineering. Your role demands a high degree of responsibility and visibility as it interfaces with an array of clients and artists. As a head audio technician, you will partner with the production team and other departments to provide outstanding technical services to all events and performances. You will be expected to provide great customer service, be highly organized, and be able to work in a fast-moving environment while maintaining a professional, positive, and friendly attitude.

Your main work tasks:

 • Planning, coordination, and directing of all segments in the audio department
 • Maintaining professional, productive, and supportive relationships with project managers, event coordinators, clients, associates, and vendors in the formation of proposals for the realization of the client's ideas; preparing technical implementation of projects; and defining offers with cost estimates
 • Coordination between audio and other departments
 • Selection and planning of sound systems and devices; calculations of load-bearing aluminium structures; and energy
 • Coordination and supervision of equipment assembly and disassembly
 • Adjusting the settings of sound systems and conducting monitoring
 • Handling audio equipment and providing technical support during the event
 • Taking care of the maintenance and storage of audio gear and software
 • Coordinating teams and management of the audio department
 • Facilitating the proper training of audio crews and other employees
 • Taking care of clients and their satisfaction with services
 • Keeping inventory and usage records of all audio equipment and supplies, as well as consumable inventories
 • Advising and assisting in acquiring and implementing new sound systems, equipment, and services
 • Helping to establish and enforce appropriate safety procedures
 • Adhering to Promo logistika’s policies and procedures

Conditions you must meet:

 • At least 2 years of successful experience as an audio technician or in an equivalent position
 • Broad working knowledge of sound equipment and system operation
 • Ability to build audio systems based on event specifications; knowledge of how to set up, strike, and operate all audio department gear
 • Excellent customer service, organizational, and communication abilities, as well as a high level of diplomacy
 • Respect for time, space, and agreements
 • Capacity to work under deadline pressure while remaining generous and professional
 • Acceptance and compliance with oral and written instructions, as well as the ability to read construction plans, specifications, and diagrams
 • Proven success in supervising and coordinating the work of others
 • Experience with PC or Mac computer systems and software, including Microsoft Office and CAD software
 • Physical ability to perform as a technician in event production
 • Lifting and carrying heavier loads independently (approximately 25 kg for men and 15 kg for women), as well as working on your feet for extended periods of time and at height
 • Flexibility to work variable schedules, including days, evenings, and weekends
 • Driving licence B (active driver)
 • Active communication in English

Your additional pros and pluses could be:

 • A background in electrical engineering
 • Experience with Digico, Soundcraft, d&b, RCF, Shure, AKG, Sennheiser, JBL, Pioneer, Void systems and devices
 • Completed trainings and certificates for the handling of audio equipment
 • Knowledge and experience with scaffolding and the installation of formwork and fences
 • Completed leadership and communication trainings
 • Permit and forklift driving experience
 • C and E categories of driver's license
 

What do we offer you?

In addition to all the great things that are already listed in the ad, with us you can expect to:
 • Participate in a great variety of events, conferences, celebrations, and concerts
 • Have an opportunity to work with state-of-the-art equipment and the best experts in the event industry
 • Get opportunities and support for your professional development and advancement
 • Have a regular and stimulating income, as well as the possibility of additional earnings
 • Get an official mobile phone, paid mobile network costs, and quality work equipment (clothing, footwear, tools, and other equipment)
 • Go for thorough annual medical examinations
 • Have a cooked meal every day when you are in the company
 • If desired, share the office pet dog
Započni prijavu
Spremi oglas Pošalji prijatelju Isprintaj

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  IT, telekomunikacije iznosi 10.006,04 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.