Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Magistra farmacije (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Stari Mikanovci

Rok prijave:

 • Dom zdravlja Vinkovci

Opis posla

Temeljem čl. 25. Statuta "Doma zdravlja Vinkovci" ravnatelj raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa:

Magistra farmacije (m/ž) - 1 izvršitelj - na određeno vrijeme - zamjena za porodni dopust.

Mjesto rada: Stari Mikanovci.

Postoji mogućnost smještaja u kadrovskom stanu u Vinkovcima.

Uvjeti:
- završen Farmaceutsko-biokemijski fakultet
- 1 godina radnog iskustva*
- odobrenje za samostalan rad
- položen stručni ispit*

* radno iskustvo u struci i položen stručni ispit ne primjenjuje se na radnike koji su sukladno stečenom obrazovanju oslobođeni obveze pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita

Uz prijavu priložiti:
- životopis
- presliku diplome
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji imaju obvezu polaganja)
- presliku odobrenja za samostalan rad
- presliku domovnice
- elektronički ispis podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu (ne stariji od dana objave natječaja)
- presliku vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza, u slučaju ako je došlo do promjene prezimena kandidata

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

U prijavu na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:

"DOM ZDRAVLJA VINKOVCI", K. ZVONIMIRA 53, 32100 VINKOVCI

uz naznaku: "Prijava na natječaj – MAGISTRA/MAGISTAR FARMACIJE"

Kandidati koji se prijavljuju na sva radna mjesta, dužni su dostaviti posebnu ( odvojenu) prijavu za svako radno mjesto za koje se prijavljuju.

Rok za podnošenje prijava je 04. listopada 2023. godine, bez obzira na način predaje.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, po potrebi, ovisno o broju prijavljenih kandidata provest će se testiranje ili razgovor.

Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje/razgovor, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.

O načinu provođenja testiranja/razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/razgovora, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web stranici Doma zdravlja Vinkovci ( www.dzvk.hr)

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17,98/19, 84/21), članku 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/12), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i čl 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom kao i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca

Natječaj se istovremeno objavljuje na web stranici Doma zdravlja Vinkovci i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku putem službene web stranice Doma zdravlja Vinkovci ( www.dzvk.hr)

Do donošenja odluke o izboru, Dom zdravlja Vinkovci zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.

Izabrani kandidati bit će pozvani da prije zaključivanja ugovora o radu predoče izvornike traženih dokumenata, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Farmaceutika i biotehnologija iznosi 1013,85 EUR (7.638,82 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.