Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Nastavnik računalstva (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Pag

Rok prijave:

 • SREDNJA ŠKOLA BARTULA KAŠIĆA PAG

Opis posla

Uvjeti:

Uvjeti prema članku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti u neovjerenoj preslici:
- životopis
- domovnicu
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi
- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci)
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava u trenutku podnošenja prijave dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta te sve dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti u skladu s posebnim propisima prema kojima isto pravo ostvaruje. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („NN“ br. 127/1, 98/1, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju uvjeta natječaja, priložiti dokaze propisane čl. 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („NN“ br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu, potpunu i potpisanu prijavu te koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Bartula Kašića Pag.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na web stranici škole http://ss-bkasica-pag.skole.hr/ objavit će se vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) najmanje 3 dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole.

Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu i potpisanu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag.

Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.

Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Srednja škola Bartula Kašića Pag, Ante Starčevića 9.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Kandidat prijavljen na natječaj bit će obaviješten pisanim putem najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

Pisana zamolba: Srednja škola Bartula Kašića, Ante Starčevića 9, 23250 Pag.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  IT, telekomunikacije iznosi 1.328,03 EUR (10.006,04 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.