Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Nastavnik općih predmeta u pomoćnim programima - prof. defektologije / dipl. defektolog (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Zagreb

Rok prijave:

 • Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava

Opis posla

Poslovi nastavnika/ce općih predmeta u pomoćnim programima, prof. defektologije, dipl. defektolog/inja,- stručni/a radnik/ca I. vrste zvanja, m/ž na određeno vrijeme.

Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti (prof. defektologije, dipl. defektolog), te ostali uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilniku o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, te Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu
- hrvatsko državljanstvo

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:
- životopis, domovnicu, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe, diplome), dokaz o stažu od nadležne područne službe HZMO-a o podacima unesenima u matičnu evidenciju, uvjerenje o nekažnjavanju i nepokretanju kaznenog postupka ( ne starije od 6 mjeseci), te uvjerenje o položenome stručnom.

Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta.

Kandidat koji se u prijavi na natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.(https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web-stranici ustanove.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati su izričito suglasni da Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava kao voditelj zbirki osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u isključivu svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.

Zamolbe se dostavljaju kroz aplikaciju ili na adresu: Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava, Prilaz Tomislava Špoljara 2, Zagreb, s naznakom »Za natječaj«.

Ostale informacije

Kategorije:

Obrazovanje i znanost

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 5.262,05 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.