Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Učitelj razredne nastave u produženom boravku za učenike pripadnike romskog podrijetla (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Brod Na Kupi

Rok prijave:

 • OSNOVNA ŠKOLA FRANA KRSTE FRANKOPANA BROD NA KUPI

Opis posla

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) vršitelj dužnosti ravnatelja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi raspisuje natječaj za popunu radnog mjesta:

Učitelj/ica razredne nastave za rad u produženom boravku za učenike pripadnike romskog podrijetla-1 izvršitelj/ica, na određeno nepuno radno vrijeme (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena)

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu („NN“ br. 47/96 i 56/01).

Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postojati zapreke u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavi (vlastoručno potpisanoj) je potrebno priložit slijedeće isprave odnosno priloge:
- životopis
- presliku diplome odnosno dokaza o stečenoj stručnoj spremi
- presliku domovnice odnosno dokaza o državljanstvu
- uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 30 dana
- elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO ne stariji od 30 dana
- Isprave koje se prilažu uz prijavu, prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog propisa obvezan je uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. st.1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN br. 121/17.) treba dostaviti dokaze iz stavka 1. članka 103. navedenog Zakona, a informacije se mogu pronaći na adresi:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Kandidati prijavom na natječaj daju privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 (GDPR) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/18.)

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti testiranju sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Frana Krste Frankopana, Brod na Kupi:
http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/upload/os-fkfrankopan-brodnakupi/images/static3/1049/attachment/Pravilnik_o_postupku_i_nacinu_zaposljavanja.docx

Kandidat koji nije pristupio testiranju ne smatra se kandidatom.

Područje provjere, literatura, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, te vrijeme i mjesto održavanja testiranja biti će objavljeni na mrežnoj stranici Škole na adresi:
http://os-fkfrankopan-brodnakupi.skole.hr/dokumenti/natje_aji

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti poštom ili neposredno na adresu: Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Kralja Tomislava 12A, 51301 Brod na Kupi uz naznaku «za natječaj» u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežnih stranica Škole.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Škole od 17. rujna do 25. rujna 2019. godine.

Ostale informacije

Kategorije:

Obrazovanje i znanost

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 5.262,05 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.