Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Zdravstveno-laboratorijski tehničar - pripravnik (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Osijek

Rok prijave:

 • KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Opis posla

Na temelju čl. 21. Statuta Kliničkog bolničkog centra Osijek i suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 023-03/19-01/99, Urbroj: 534-01/8-19-14 od 18. travnja 2019.g. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje

Natječaj za prijem pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine radi stjecanja prvog radnog iskustva - obavljanja pripravničkog staža i to:

Zdravstveno-laboratorijskog tehničara (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:
pod 4.: završena srednja škola, stečeno zvanje: zdravstveno – laboratorijski tehničar

Kandidati su po natječaju dužni priložiti sljedeće:
- zamolbu
- životopis
- preslik svjedodžbe za sva četiri razreda srednje škole kao i završne svjedodžbe ( pod 4. ) preslik dokaza o državljanstvu
- potvrda HZMO-a o radno- pravnom statusu (e- radna knjižica), ne starija od dana objave natječaja
- uvjerenje o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje
- preslik vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza, u slučaju ako je došlo do promjene prezimena kandidata

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Osijek - Ravnateljstvo, J. Huttlera 4, 31000 Osijek s točnom naznakom radnog mjesta pripravnika na koje se kandidat javlja „ Natječaj za ---------------„.

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima, i to na način kako se ranije navodi, ovisno o broju prijavljenih kandidata provest će se testiranja/ razgovori.

O načinu provođenja testiranja/ razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/ razgovora, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web stranici KBC Osijek (www.kbco.hr) i oglasnoj ploči.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola ( čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN br.: 82/08 ).

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje, a dokumentacija će biti vraćena kandidatu.

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da KBC Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https:/branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Farmaceutika i biotehnologija iznosi 8.358,08 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.