Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Magistar farmacije (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Virovitica

Rok prijave:

 • DOM ZDRAVLJA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Opis posla

Natječaj za popunu radnih mjesta/izbor kandidata:

Magistar farmacije (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Uvjeti:
- završen diplomski studij farmacije, položen stručni ispit, važeće odobrenje za samostalan rad – licenca (HLJK), poznavanje rada na osobnom računalu

Uz zamolbu na natječaj i uz dokaze o ispunjavanju gore traženih uvjeta treba dostaviti slijedeće: kratak životopis (obavezno navesti e-mail adresu i broj telefona), preslik domovnice, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovoga natječaja), potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, izjava kandidata o poznavanju rada na računalu. Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) dužni su pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate smo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju, osobe iz članka 102. stavaka 1. ‒ 3. ovoga navedenog Zakona koje u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužne su uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj ili oglas priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja ili oglasa. Navedeni dokazi iz članka 103. Zakona potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskoj stranici ministarstvo@branitelji.hr ili https://narodne novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu, te ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Poziv na razgovor s kandidatima bit će objavljen na web stranici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr )

Potrebnu dokumentaciju poslati na adresu:

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije, Lj. Gaja 21, 33000 Virovitica s naznakom « za natječaj za radno mjesto – navesti radno mjesto“.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati.

Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata, te poništiti natječaj u cijelosti ili djelomično bez posebnog obrazloženja. Rok za dostavu zamolbi je 8 dana od dana objave.
U slučaju nepopunjavanja u navedenom roku natječaj će biti otvoren do popunjavanja.
Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, Zavodu za zapošljavanje, na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije (www.dom-zdravlja-vpz.hr).

Podnošenjem prijave za natječaj pristupnici natječaja daju suglasnost Domu zdravlja kao voditelju zbirke osobnih podataka da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od izbora kandidata. Rezultati natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči i web stanici Doma zdravlja Virovitičko-podravske županije.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Farmaceutika i biotehnologija iznosi 8.358,08 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.