Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Upravitelj stroja (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Dubrovnik

Rok prijave:

 • JAVNA USTANOVA REZERVAT LOKRUM

Opis posla

Na temelju članka 17. Pravilnika o radu JU Rezervat Lokrum, ravnatelj Javne ustanove Rezervat Lokrum raspisuje natječaj za prijam na radno mjesto 'Upravitelj stroja' (m/ž) na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Opći uvjeti:
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost.

Posebni uvjeti:
- svjedodžba o osposobljenosti za Upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kw u nacionalnoj plovidbi ( HR III / 4),
- 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
- poznavanje engleskog jezika,
- poznavanje rada na računalu,
- probni rad 2 mjeseca.

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice, putovnice ili osobne iskaznice),
- neovjereni preslik svjedodžbe
- neovjereni preslik svjedodžbe o osposobljenosti za Upravitelja stroja,
- dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a, preslike ugovora o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti i trajanju poslova koje je obavljao i razdoblje unutar kojeg je kandidat obavljao navedene poslove),
- dokaz o poznavanju engleskog jezika (preslik svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde),
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslik svjedodžbe srednje škole ili odgovarajuće potvrde),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana.

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a kandidati su prije sklapanja ugovora dužni dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08., 125/11., 20/12., 138/12.) pod ravnopravnim uvjetima.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, te po mogućnosti adresu elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu, te koji zadovoljavaju formalne uvjete propisne natječajem bit će pozvani na testiranje i razgovor (intervju) pred Povjerenstvom.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju imaju prednost u odnosu na ostale osobe samo pod jednakim uvjetima te se moraju u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo. Osoba koja se u prijavi pozove na to pravo obvezna je priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je određeno to pravo.

Osoba koja se pozvala na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17.) dužna je dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pod jednakim uvjetima podrazumijeva se da ukoliko na kraju provedenog pisanog testiranja kandidata/kinja i provedenog intervjua s istima kandidati/kinje koji su po rang listi ostvarili/e najveći i isti broj ukupnih bodova, prednost pri zapošljavanju imaju oni kandidati/kinje koji se u svojoj prijavi pozvali/le na to pravo i isto dokazali/le s priloženim dokazima.

O rezultatima javnog natječaja i odluci, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku i to najkasnije u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave na natječaj šalju se na adresu:
Javna ustanova 'Rezervat Lokrum',
Od Bosanke 4,
20000 Dubrovnik
s naznakom : 'Za natječaj – radno mjesto 'Upravitelj stroja'

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Strojarstvo i brodogradnja iznosi 5.298,19 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.