Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Vela Luka

Rok prijave:

 • Općina Vela Luka

Opis posla

Na temelju čl. 28. st. 5. i čl. 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19) – u daljnjem tekstu Zakona, članka 49. i 50. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka 4/2018) i Plana prijma u službu za 2020. godinu (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 1/2020) raspisuje oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo. Oglas se objavljuje za popunu radnog mjesta:

Viši stručni suradnik za nacionalne i EU fondove, na određeno vrijeme (do povratka odsutne službenice cca 3 godine), s punim radnim vremenom, jedan (1) izvršitelj. U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, poljoprivredu i gospodarstvo Općine Vela Luka.

Probni rad se određuje u trajanju od 2 mjeseca.

Potencijalni kandidati moraju pored općih uvjeta iz Zakona (članak 12. stavak 1.) ispunjavati i posebne uvjete za prijam u službu, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka br. 14/10, 6/12, 4/14, 8/17 i 14/18)
- magistar struke ili stručni specijalist društvenog ili ekonomskog smjera
- najmanje 1 godina iskustva na odgovarajućim poslovima
- aktivno znanje enegleskog jezika
- samostalni rad na računalu
- položen državni stručni ispit

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen državni stručni ispit, može se primiti u službu i rasporediti na radno mjesto, pod uvjetom da ispit položi u roku godine dana od prijma u službu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona. O činjenici da ne postoje takve zapreke iz članka 15. i 16. Zakona, natjecatelj prilaže izjavu koju ovjerava svojim potpisom (izjava ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika).

Uz pisanu vlastoručno potpisanu prijavu (zamolbu) na Oglas, natjecatelji su dužni priložiti:
- kratak životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
- izjavu o nepostojanju zapreka iz članka 15. i 16. Zakona
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji o radnom stažu
- potvrdu o općoj zdravstvenoj sposobnosti (liječnika obiteljske medicine)
- kopiju diplome - dokaz o VSS

Prijavljeni kandidati obvezno pristupaju predhodnoj provjeri znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat povukao prijavu na Oglas ako nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (testiranju i intervjuu).

Na web stranici www.velaluka.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti natjecatelja, iz kojeg područja će se znanje i sposobnosti provjeravati, te pisani izvori i literatura za pripremanje kandidata za provjeru.

Na istoj će se web stranici, kao i na oglasnoj ploči Općine Vela Luka objaviti vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti, i to najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Rok za podnošenje prijava na Oglas je osam dana od njegova objavljivanja od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik, Ispostava Korčula-Lastovo, na adresu: Općina Vela Luka, Obala 3 broj 19, 20270 Vela Luka
s naznakom: „Povjerenstvu za provedbu Oglasa“, osobno ili poštom preporučeno.

Natjecatelji će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 3 dana računajući od dana kada bude provedena prethodna provjera znanja i sposobnosti.

Nepotpune prijave, kao i prijave zaprimljene nakon isteka roka, neće se razmatrati.

Natjecatelj koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Oglas pozvati se na to pravo i ima prednost, u odnosu na ostale natjecatelje, samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na Oglas dužan je priložiti dokaz o priznatom statusu iz kojega je vidljivo spomenuto pravo, i u tom slučaju dokaz da je nezaposlen (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe).

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Ekonomija, financije i računovodstvo iznosi 5.854,32 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.