Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Asistent promotor (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Koprivnica

Rok prijave:

 • POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK

Opis posla

Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, raspisuje Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme s punim radnim vremenom:

1. za radno mjesto I. vrste – asistent promotor na Odjelu za sjemenarstvo– 1 izvršitelj;

Područje rada: Koprivničko-križevačka županija (dio), Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija i Međimurska županija,

Ugovor o radu sklapa se na određeno vrijeme na 6. mjeseci s mogućnošću produženja.

Uvjeti:
- završena visoka stručna sprema, diplomirani inženjer/ka agronomije, stečen prema ranije važećim propisima ili završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij poljoprivrede/bilinogojstva ili sveučilišni preddiplomski stručni studij bilinogojstva i diplomski sveučilišni studij bilinogojstva, odnosno završen sveučilišni studij iz područja agronomije/poljoprivrednih znanosti,
- poznavanje rada na računalu,
- položeni vozački ispit B kategorije,
- mjesto prebivališta u području rada 1. za koju kandidat podnosi Prijavu (kandidat mora imati prebivalište u jednoj od županija za koju podnosi Prijavu).

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis u Europass CV obrascu,
2. dokaz o stručnoj spremi (original ili ovjereni preslik diplome),
3. dokaz o poznavanju rada na računalu (dostava uvjerenja/svjedodžbe/potvrde o znanju rada na računalu ili vlastoručno potpisanu izjavu o znanju rada na računalu),4. dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije - važeća vozačka dozvola (preslika),
5. osobna iskaznica (preslika).

Opis poslova:
- promocija, distribucija, prodaja sjemena ratarskih kultura iz proizvodnog programa Instituta na području navedenih županija,
- suradnja s poljoprivrednim proizvođačima,
- stručna podrška poljoprivrednim proizvođačima tijekom cijele godine,
- obilazak prodajnih mjesta poslovnih partnera te praćenje prodaje i distribucije robe,
- stručno i operativno postavljanje/organiziranje pokusa te praćenje, nadzor i sudjelovanje u cjelokupnom proizvodnom ciklusu proizvodnih programa,
- ostali povezani poslovi i radni zadaci.

Prijava na natječaj mora biti vlastoručno potpisana. Uz prijavu kandidati su dužni priložiti motivacijsko pismo. U prijavi na natječaj navode se i podatci podnositelja prijave (ime, prezime, adresa prebivališta, broj telefona/mobitela/e-mail adresa) isključivo za potrebe natječajnog postupka. S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji podnesu urednu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja po potrebi, a ovisno o broju prijavljenih kandidata, može se provesti pisana provjera znanja (testiranje). O vremenu i mjestu održavanja testiranja kandidati će biti obaviješteni na dostavljene osobne kontaktne adrese pet dana prije održavanja testiranja.

Kandidati koji budu izabrani u uži krug nakon testiranja, pristupit će praktičnoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina te razgovoru s kandidatima (intervju).

Ako kandidat ne pristupi testiranju ili praktičnoj provjeri, smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj. Prednost prilikom zapošljavanja imati će kandidati s iskustvom rada u proizvodnji ili prodaji sjemena ratarskih kultura ili prodaji repromaterijala za potrebe poljoprivrede. Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja dužan je priložiti dokument kojim dokazuje da je ostvario radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima (original potvrde poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslik ugovora o radu iz kojeg su vidljivi opis poslova i radnih zadataka).

Do donošenja odluke o izboru kandidata, natječaj ili dijelovi natječaja mogu se ispraviti ili poništiti. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Poljoprivredni institut Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola (čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od dvadeset (20) dana od objave natječaja u Narodnim novinama, osobno ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Poljoprivredni institut Osijek, Južno predgrađe 17, 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj – za radno mjesto promotor, pod točkom 1. – ne otvaraj“.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu ili nepravovremenu prijavu na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Instituta https://www.poljinos.hr/.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo iznosi 4.634,16 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.