Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Kustos - Pripravnik (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Split

Rok prijave:

 • Muzeji Ivana Meštrovića

Opis posla

Na temelju članka 19. Statuta Muzeja Ivana Meštrovića, čl. 5. Pravilnika o radu Muzeja Ivana Meštrovića, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada MIM-a te sistematizaciji radnih mjesta, i Uputi Ministarstva kulture i medija o planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. godinu, od 16.11.2021. g., ravnateljica Javne ustanove Muzeji Ivana Meštrovića objavljuje javni poziv za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2021. g.

Provedba mjere „Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje:

Kustos - Pripravnik (m/ž) - 1 izvršitelj na lokaciji Atelijer Meštrović, Zagreb, Mletačka 8), na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - probni rad 6 mjeseci

Uvjeti: VSS, Filozofski fakultet, Odsjek povijesti umjetnosti, znanje najmanje jednog svjetskog jezika

Posebni uvjeti: poznavanje rada na računalu

Prednost: znanje više svjetskih jezika

Kandidatima prijavljenim na javni poziv smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremeni i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz javnog poziva. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u pozivu.
Na javnom pozivu ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Uz prijavu treba priložiti: životopis, preslika osobne iskaznice ili domovnice, dokaz o stručnoj spremi (diploma), dokaz o znanju svjetskog jezika (uvjerenje škole za strane jezike, ili svjedodžba srednje škole, ili indeks), dokaz o poznavanju rada na računalu: uvjerenje odgovarajuće škole, ili svjedodžba srednje škole, ili indeks), uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj: 121/17, 121/17, 84/21), uz prijavu na javni poziv dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

U skladu s uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.4.2016. g. te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, broj: 42/18) prijavom na javni poziv kandidat daje privolu Muzejima Ivana Meštrovića da se njegovi podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u svrhu provođenja javnog poziva za zapošljavanje.

Muzeji Ivana Meštrovića pridržavaju pravo dodatnih testiranja odnosno, razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje odnosno, razgovor, prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila.

Kandidati dostavljaju neovjerene preslike, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata tražiti dostavu ovjerenih preslika.

Prijave na javni poziv s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 7 dana od dana objave poziva na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Muzeji Ivana Meštrovića, Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split, s naznakom „Za natječaj: Stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo - za radno mjesto (navesti radno mjesto - Split ili Zagreb).
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni putem službene web stranice Muzeja Ivana Meštrovića
www.mestrovic.hr (naslovnica/važni dokumenti/natječaji) u zakonskom roku.

Ostale informacije

Kategorije:

Dizajn i umjetnost

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Dizajn i umjetnost iznosi 4.783,48 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.