Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Odgojitelj (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Vrgorac

Rok prijave:

 • PČELICA DJEČJI VRTIĆ

Opis posla

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac s 43. sjednice održane dana 14.siječnja 2022., a u skladu s člankom 56. i 82. Statuta Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac i člankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), vezano za projekt "Nastavak unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja“ financirano iz Europskog socijalnog fonda, na određeno vrijeme, Dječji vrtić Pčelica Vrgorac objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Odgojitelj (m/ž) - 1 izvršitelj/ica za vođenje predškole, na određeno radno vrijeme, pola radnog vremena.

Uvjeti: prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/ 97, 107/07, 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac.

Uz prijavu na natječaj kandidati prilažu:
- životopis
- ovjerenu Presliku dokaza o stečenoj stručnoj spremi - VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece - stručni prvostupnik predškolskog odgoja
- presliku domovnice
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata na vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mj) u smislu čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 6 mj) u smislu čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
- potvrdu o radno pravnom statusu/ elektronički zapis sa HZMO

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( Narodne novine, 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na Internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske. Poveznica na internetsku stranicu ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pir zapošljavanju potražite na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola sukladno čl.13. Zakona o ravnopravnosti spolova.

O rezultatima izbora kandidati/kinje će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac, dana 18.01.2022. Natječaj vrijedi do 26.01.2022.g.

Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo putem pošte na adresu: Dječji vrtić Pčelica, Matice hrvatske 13, 21276 Vrgorac, s naznakom "za natječaj - odgojitelj“.

Ostale informacije

Kategorije:

Obrazovanje i znanost

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Obrazovanje i znanost iznosi 5.262,05 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.