Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Medicinska sestra / Medicinski tehničar

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Mali Lošinj

Rok prijave:

 • Odgojni dom Mali Lošinj

Opis posla

Opis poslova: rad s djecom s problemima u ponašanju.

Temeljem članka 16. stavka 1. i stavka 2. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi („Narodne novine“ broj: 61 /2018) i članka 37. Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/15-30/1, URBROJ: 404-15-1 od 09. travnja 2015. godine i Odluke o dopuni Statuta Odgojnog doma Mali Lošinj, KLASA: UP/I-000-01/18-01/7, URBROJ: 404-18-1 od 23. travnja 2018., Ravnateljica Odgojnog doma Mali Lošinj, raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa temeljem suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za sljedeća radna mjesta:

Medicinska sestra/tehničar – neodređeno puno radno vrijeme
- 1 izvršitelj/ica
- mjesto rada: podružnica Cres

Uvjeti:
- SSS (IV stupanj) zdravstvenog smjera
- jedna godina radnog radnog iskustva
- probni rad 3 mjeseca
- nepostojanje zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj: 18/22)

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:
- životopis
- presliku rodnog lista
- presliku domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice
- presliku diplome, svjedodžbe
-ukoliko je kandidat položio stručni ispit – dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o oslobađanju od polaganja stručnog ispita
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
- potvrdu o radnom iskustvu (dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima)

Kao dokaz o radnom iskustvu potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: elektronički zapis (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica HZMO), odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO i presliku ugovora o radu ili rješenja o rasporedu ili potvrde poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove).

Traženi dokumenti se dostavljaju u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike traženih dokumenata.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.), te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave biti će odbačene i neće se razmatrati. Izbor kandidata obavlja se temeljem razgovora (intervjua).

Vrijeme i mjesto održavanja razgovora (intervjua) objaviti će se na mrežnoj stranici Odgojnog doma Mali Lošinj http://www.dom-losinj.hr/

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio postupku odabira u obliku razgovora povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom u postupku.

Podnošenjem prijave na javni natječaj kandidat daje izričitu privolu Odgojnom domu Mali Lošinj da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/79 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj: 42/18).

Odgojni dom Mali Lošinj koristit će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostava natječajne dokumentacije smatra se pristankom na obradu osobnih podataka.

Odgojni dom Mali Lošinj zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja se podnose na adresu: Odgojni dom Mali Lošinj, Zagrebačka 16, Mali Lošinj -51550 Mali Lošinj, s naznakom: »natječaj za radno mjesto ________________________ – ne otvarati«, u roku od 8 (slovima: OSAM) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama RH.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Zdravstvo, socijalni rad iznosi 815,91 EUR (6.147,47 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.