Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Savjetnik za računovodstvo i internu podršku (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Labin

Rok prijave:

 • URBICO OBRT ZA POSLOVNO I KNJIGOVODSTVENO SAVJETOVANJE

Opis posla

Na temelju članka 13. Pravilnika o unutarnjem redu i sistematizaciji radnih mjesta Ureda obrta donesenog 20. svibnja 2022. god. i Odluke Izvršnog direktora o raspisivanju oglasa donesene 27. rujna 2022. god., Pomoćnik izvršnog direktora – Voditelj poslova odnosa s javnošću raspisuje oglas za prijam u Odjel računovodstva i operative, URBICO obrta za poslovno savjetovanje i računovodstvo, na radno mjesto:

Savjetnik za računovodstvo i internu podršku (m/ž) - 1 izvršitelj, na određeno vrijeme od godinu dana zbog poslova čiji se opseg privremeno povećao uz obavezni probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci.

Uvjeti:
- magistar struke ili stručni specijalist iz znanstvenog područja društvenih znanosti– polje: ekonomija
- najmanje 3 godine iskustva na poslovima u struci iz stavka 1.
- znanje jednog stranog jezika
- poznavanje rada na računalu
- vozačka dozvola (B kategorija)

Na oglas mogu se javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Riječi i pojmovi rodnog značenja korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod.

U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome ili potvrda visokoškolske ustanove o stečenoj stručnoj spremi)
- dokaz o ostvarenom radnom stažu (elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- dokaz o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika (svjedodžba ili indeks obrazovne ustanove, certifikat škole za strane jezike ili vlastoručno potpisana izjava o aktivnom znanju jednog stranog jezika)
- dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika svjedodžbe, indeksa ili certifikata odgovarajuće obrazovne ustanove ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na računalu).

Opis poslova:
Savjetnik za računovodstvo i internu podršku obavlja sljedeće poslove i zadatke:
- kontrolira rad u vođenju glavne i pomoćnih knjiga Ureda i trgovačkih društava s kojima je sklopljen ugovor računovodstvenih usluga,
- koordinira i kontrolira financijsko-računovodstvene poslove svih trgovačkih društava s kojima je sklopljen ugovor obavljanju računovodstvenih usluga,
- surađuje u izradi prijedloga mjesečnih, periodičkih i godišnjih financijskih izvješća nadležnim institucijama,
- surađuje u izradi statističkih izvješća,
- u svojstvu glavnog mentora vrši svakodnevnu komunikaciju sa svim djelatnicima Odjela te im pruža upute, savjete i pomoć u rješavanju određene problematike,
- educira i potiče djelatnike na stručna usavršavanja,
- izrađuje program osposobljavanja djelatnika Odjela za rad,
- zaprima i obrađuje složene zahtjeve stranaka,
- proaktivno pristupa radu s upravama trgovačkih društava s kojima je sklopljen ugovor obavljanju računovodstvenih usluga,
- prati zakonske propise iz djelokruga svog rada uz obvezu trajne edukacije radi usvajanja novih znanja i kvalitetnog izvršavanja poslova i zadataka te
- obavlja druge poslove koje mu povjeri voditelj Odjela.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Podnošenjem prijave na oglas, kandidati su izričito suglasni da URBICO obrt za poslovno savjetovanje i računovodstvo kao voditelj obrade osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka, a sukladno odredbama Opće Uredbe o zaštiti osobnih podataka EU 2016/679. od 27. travnja 2016. godine.

Prijave na oglas i dokazi o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 10 dana od dana objave Oglasa na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (burzarada.hzz.hr), s naznakom „NE OTVARATI - „Oglas za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i internu podršku“, na adresu: URBICO obrta za poslovno savjetovanje i računovodstvo, Zelenice 11, 52220 Labin ili putem e-mail adrese na: pr@urbico-savjetovanje.hr.

Nepravovremene i nepotpune prijave na oglas neće se razmatrati.

Za osobe koje zadovoljavaju formalne uvjete iz oglasa i steknu status kandidata prijavljenog na oglas, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima. Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata dostavit će se kandidatima putem elektroničke pošte (navedene u prijavi) najkasnije pet (5) dana prije održavanja provjere znanja.

Za kandidata koji ne pristupi pismenom testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

O rezultatima postupka kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 15 dana od donošenja Odluke Izvršnog direktora o odabiru kandidata.

URBICO obrt za poslovno savjetovanje i računovodstvo zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj oglas, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Mogućnost zaposlenja na neodređeno vrijeme.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Ekonomija, financije i računovodstvo iznosi 988,52 EUR (7.448,02 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.