Share
Tweet
+1
Share

Uvjeti korištenja

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA

 

1. Uvodne odredbe i definicije

 

„Opći uvjeti“ je naziv za ove Opće uvjete korištenja kao i sve njegove izmjene i dopune koje bi uslijedile. Opći uvjeti vrijede od dana kada su objavljeni na web stranici www.moj-posao.net te su sastavni dio svakog ugovora, usmenog ili pisanog, sklopljenog između Društva s jedne strane te korisnika s druge strane te obvezuju svaku fizičku i pravnu osobu koja koristi MojPosao.

 

„MojPosao“ je naziv za internetski portal namijenjen za razmjenu podataka između fizičkih i pravnih osoba s jedne strane koje su u potrazi za radnicima, zaposlenicima, volonterima, suradnicima i sl. te fizičkih osoba s druge strane koje su u potrazi za radnim mjestom, zaposlenjem, angažmanom, volontiranjem i sl., a sve u svrhu lakše izmjene podataka te brže fluktuacije i povećanja dinamičnosti na tržištu rada.

 

„Poslodavac“ u smislu ovih Općih uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi MojPosao, a posebno poslodavca u smislu odredbi važećeg Zakona o radu, bez obzira na vrstu ugovora o radu koji želi sklopiti, kao i svaku drugu fizičku i/ili pravnu osobu koja koristi MojPosao radi pronalaska izvođača i/ili izvršitelja u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno koja traži volontere, pripravnike, osoblje za stručno osposobljavanje i sl.

 

„Posloprimac“ u smislu ovih Općih uvjeta je naziv koji obuhvaća svaku fizičku osobu koja koristi MojPosao radi pronalaska odgovarajućeg radnog mjesta u smislu važećeg Zakona o radu, odnosno pronalaska angažmana u smislu odredbi važećeg Zakona o obveznim odnosima o ugovoru o djelu, odnosno radi pronalaska volonterskog mjesta, mjesta za stručno osposobljavanje i sl.

 

„Radno mjesto“ u smislu ovih Općih uvjeta je općeniti naziv za svaku vrstu radnog mjesta, zapošljavanja, angažiranja, volontiranja, vježbeništva, pripravništva, stručnog osposobljavanja, stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, i sl.

 

„Korištenje“ u smislu ovih Općih uvjeta je svako oglašavanje oglasa za radno mjesto ili bilo koji drugi angažman od strane Poslodavca, odnosno činjenje dostupnim vlastitih osobnih podataka u cilju pronalaženja radnog mjesta ili drugog angažmana od strane Posloprimca.

 

„Osobni podatak“ je u smislu ovih Općih uvjeta svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati, a koji osobni podaci su zaštićeni prema odredbama važećeg Zakona o zaštiti osobnih podataka.

 

„Cjenik“ je u smislu ovih Općih uvjeta cjenik usluga koje su dostupne na Portalu.

 

 

2. Odredbe koje se odnose na Poslodavce

 

U svrhu korištenja Portala, Poslodavac je obvezan izraditi korisnički račun i na taj se način registrirati.

 

Registrirani Poslodavci mogu u svako doba objavljivati oglase za Radna mjesta, naknadno ih mijenjati u dogovoru sa savjetnicima Portala za regrutiranje, pratiti statistiku posjećenosti objavljenih oglasa, pretraživati sažetke životopisa te koristiti ostale napredne funkcije koje su instalirane ili će to tek biti.

 

Usluga objavljivanja oglasa za slobodna Radna mjesta na MojPosao naplaćuje se u skladu sa Cjenikom važećim u trenutku objavljivanja oglasa.

 

Društvo zadržava pravo brisanja tekstova neprimjerenog, uvredljivog i diskriminatornog sadržaja, a koji sadržaj bi bio protivan Ustavu Republike Hrvatske, važećim prisilnim propisima i moralu. Ako se Poslodavac ne pridržava prisilnih pozitivnih propisa, a posebice prisilnih odredaba važećeg Zakona o radu, Društvo zadržava pravo na neobjavljivanje pojedinačnog ili svih oglasa tog Poslodavca. Društvo  također zadržava pravo izmjene oglasa u smislu ispravljanja pravopisnih pogrešaka i strukture sadržaja oglasa, sukladno Pravilima o objavljivanju natječaja na Portalu.

 

 

3. Odredbe koje se odnose na  Posloprimce

 

U svrhu korištenja Portala,  Posloprimac je obvezan izraditi korisnički račun i na taj se način registrirati.

 

Posloprimac se obvezuje korisnički račun (MojProfil) u okviru Portala koristiti isključivo u svrhu traženja, pronalaska i informiranja o Radnim mjestima.

 

Ako Posloprimac koristi korisnički račun u bilo koje druge svrhe (npr. za promociju i prodaju raznih proizvoda i usluga i sl.), Društvo će svaki takav korisnički račun blokirati i ukloniti s Portala te svaka takva zlouporaba korisničkog računa podliježe zakonskim propisima o pokretanju postupka radi naknade štete Društvu protiv štetnika.

 

 

4. Autorska prava

 

Izgled Portala, njegov sadržaj, izgled oglasa, računalni programi koji pogone MojPosao, crteži, planovi, skice te tablice i sl. su autorsko djelo u vlasništvu Društva te su kao takva zaštićena važećim Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima.

 

Baze podataka koji su sakupljeni radom Portala su također zaštićene kao takve sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima.

 

 

5. Odgovornost za točnost podataka i odgovornost za štetu

 

Društvo ne odgovara za, niti jamči točnost dostupnih Osobnih podataka, kontakata, kvalifikacija, karakteristika niti bilo kojih drugih podataka koji su navedeni u životopisima Posloprimaca i oglasima Poslodavaca.

 

Društvo ne odgovara niti Poslodavcima niti Posloprimcima za bilo koju vrstu štete te se u tom smislu korištenjem Portala Poslodavci i Posloprimci odriču potraživati bilo kakvu štetu, imovinsku ili neimovinsku, koja bi im mogla biti nanesena zloupotrebom pogrešnih podataka od strane Poslodavaca, Posloprimaca ili pak trećih osoba.

 

 

6. Zaštita osobnih podataka

 

Korištenjem Portala Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci daju izričitu privolu Društvu za prikupljanje i obradu njihovih Osobnih podataka koje učine dostupnim u okviru svojih korisničkih računa i to objavom u životopisu, molbi ili bilo kojim  drugim dokumentima.

 

Posloprimci korištenjem Portala daju izričitu privolu Poslodavcima za prikupljanjem i obradom njihovih Osobnih podataka.  Odabiranjem opcije „dostupan poslodavcima“, Posloprimac daje privolu za to da osobnim podacima navedenim u objavljenom životopisu, molbama za posao i drugim dokumentima, slobodno pristupaju svi posjetitelji Portala.

 

Privola za prikupljanje i obradu Osobnih podataka, a sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka se daje isključivo u svrhu prijavljivanja na oglase za Radna mjesta te u svrhu obavljanja svih ostalih radnji usko povezanih s oglašavanjem i prijavljivanjem na oglase za Radna mjesta, te se u drugu svrhu ne mogu upotrijebiti.

 

Poslodavci koji su fizičke osobe i Posloprimci mogu danu privolu u bilo kojem trenutku povući bez dodatnog obrazloženja i to slanjem opoziva privole suglasnosti na adresu Društva ili deaktiviranjem korisničkog računa.

 

Osobni podaci, ali i svi drugi podaci se mogu koristiti samo na način kako je to propisano u ovim Općim uvjetima. Korištenje podataka u bilo koje druge svrhe (kopiranje, prijepis, distribuiranje itd.) bez privole Društva i Posloprimca odnosno Poslodavca fizičke osobe, a osobito za masovnu distribuciju priopćenja, promotivnih poruka i sličnih informacija, je strogo zabranjeno. Društvo će svaku aktivnost poduzetu protivno navedenoj zabrani prijaviti nadležnim tijelima uključujući, ali ne ograničavajući se na, Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova te Agenciju za zaštitu osobnih podataka.

 

Korisnici usluge „Pristup bazi Životopisa“ na MojPosao, obvezni su prije svakog korištenja usluge potpisati i dostaviti Društvu „Izjavu o povjerljivosti i pravilima postupanja pri korištenju usluge pristupa bazi životopisa“.

 

 

7. Završne odredbe

 

Na sve pravne odnose koji nastanu između Društva, Poslodavaca i Posloprimaca se uz ove Opće uvjete primjenjuje hrvatsko materijalno pravo izuzev odredbi koje se odnose na rješavanje sukoba zakona.

 

Sve eventualne sporove će Društvo, Poslodavci i Posloprimci pokušati riješiti mirnim putem, a u slučaju pokretanja sudskih postupaka, isključivo je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića. Više o tome možete pročitati ovdje