Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Doktor medicine - specijalist hitne medicine (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Šibenik

Rok prijave:

 • ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE

Opis posla

Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, sa sjedištem u Šibeniku, Narodnog preporoda 1, raspisuje natječaj za prijem u radni odnos:

Doktor medicine - specijalist hitne medicine (m/ž) - 1 izvršitelj na određeno vrijeme za rad u Šibeniku.

Uvjeti:
- VSS - završen medicinski fakultet
- odobrenje za samostalan rad HLK
- poznavanje rada na računalu

Uz prijave na natječaj obavezno je dostaviti:
- životopis
- presliku osobne iskaznice (obje strane)
- presliku domovnice
- presliku diplome (svjedodžbe o završenom obrazovanju)
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak (izvornik ne stariji od 6 mjeseci)
- potvrda o radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- presliku odobrenja (licence) za samostalan rad

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije, Narodnog preporoda 1, 22000 Šibenik, u roku od 8 dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“, odnosno do popune , s obveznom naznakom za koje se radno mjesto prijava podnosi.

Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17). Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u molbi pozvati na to pravo, odnosno uz molbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti kod primanja u javnu službu sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine). novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01.,103/03. i 148/13.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14 i 39/18.), dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na zapošljavanje na pravo prednosti prilikom prijave u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužni su priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve. Potrebni dokazi dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .

Kandidati koji se pozivaju na zapošljavanje na pravo prednosti sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94. , 76/94., 108/95., 108/96., 82/01.,103/03 i 148/13.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo.

Kandidati koji se pozivaju na zapošljavanje na pravo prednosti sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.), uz molbu na natječaj dužni su, osim dokaza. o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugi dokaz o invaliditetu.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja izričito su suglasni da Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati ​​podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN br. 106/12 – pročišćeni tekst) i Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Prijavom na natječaj – dajete privolu za obradu vaših osobnih podataka u svrhu provođenja postupka izbora kandidata za navedena radna mjesta u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije zadržava pravo provjere testiranja/razgovora s kandidatima.

O načinu provođenja testiranja/razgovora, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se provesti testiranje, vrijeme testiranja/razgovora, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web-stranici Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije i oglasnoj ploči.

Ako kandidat koji se prijavio na natječaj ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku putem službene web-stranice Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije.

Natječajna dokumentacija, odnosno podaci o kandidatima čuvaju se šest mjeseci od završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem se slučaju čuvaju do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se uništava, s tim da svaki kandidat po isteku roka čuvanja može preuzeti svoju dokumentaciju.

Zavod za hitnu medicinu Šibensko – kninske županije zadržava pravo poništenja natječaja ili djelomičnog poništenja natječaja bez posebnog obrazloženja.

Pisana zamolba: Narodnog preporoda 1, 22000 Šibenik.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Zdravstvo, socijalni rad iznosi 815,91 EUR (6.147,47 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.