Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Referent za rekreaciju (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Fažana

Rok prijave:

 • Javna ustanova Nacionalni Park Brijuni

Opis posla

Na temelju članka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine br. 56/22 I 127/22 – Dodatak I.), odredbi Statuta Javne ustanove Nacionalni park Brijuni, te Odluke Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalni park Brijuni o raspisivanju javnog natječaja, uz prethodno ishodovanu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 21. prosinca 2023. godine, v.d. ravnateljice Ustanove dana 10. travnja 2024. godine raspisuje javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za rad u turističkoj sezoni 2024.:

Referent za rekreaciju (m/ž) – 4 izvršitelja.

Uvjeti:
- stečena srednja stručna sprema tehničke ili druge odgovarajuće struke, te gimnazija
- najmanje 1 godina radnog iskustva u struci
- znanje jednog stranog jezika
- probni rok u trajanju od 2 mjeseca

Kandidati su dužni predati:
- molbu odnosno prijavu na natječaj
- životopis s naglaskom na radno iskustvo
- presliku identifikacijske isprave - osobne iskaznice
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi: presliku svjedodžbe
- dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje („ispis staža“) iz koje je razvidan poslodavac, trajanje staža osiguranja, stvarna i potrebna stručna sprema

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidat će predočiti izvornik.
Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08, 125/11 – Zakon o pučkom pravobranitelju i 69/17).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Ako se kandidati pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su uz prijavu za natječaj priložiti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta natječaja i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, može se provesti provjera sposobnosti o čemu će biti posebno obavješteni. Ako kandidat ne pristupi provjeri sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Javnoj ustanovi za prikupljanje i obradu podataka navedenih u prijavi na natječaj te dokumentaciju dostavljenu s prijavom u svrhu odabira kandidata i dostave obavijesti o rezultatima natječaja.

Prikupljeni podaci obrađivat će se sukladno važećim propisima.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja potrebno je dostaviti najkasnije u roku 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Javna ustanova Nacionalni park Brijuni, 52212 Fažana, Brionska 10.

Nepotpune i zakašnjele prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru objavom na mrežnoj stranici Ustanove.

Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.

Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Pisana zamolba: Brionska 10, 52212 Fažana

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Administrativna zanimanja iznosi 819,77 EUR (6.176,54 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.