Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Radni terapeut (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Kaštel Novi

Rok prijave:

 • Centar za rehabilitaciju MIR

Opis posla

Na temelju članka 23. Statuta Centra za pružanje usluga u zajednici Mir, suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike , KLASA:100-01/23-02/530;URBROJ: 524-08-01-02/3-23-2 od 30. studenoga 2023. godine, Javna ustanova socijalne skrbi, Centar za pružanje usluga u zajednici Mir, Kaštel Novi, Put mira 16 objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno puno radno vrijeme:

Radni terapeut (m/ž), VSS – 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme.

Uvjeti:
- završen sveučilišni stručni studij radne terapije
- položen stručni ispit
- da ne postoji zapreka iz članka 261. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/2022)

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
– životopis
– dokaz o hrvatskom državljanstvu
– svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi
– dokaz o radnom stažu - elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a
– uvjerenje o nekažnjavanju, (izvornik ne stariji od mjesec dana)

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja.

Kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 15 dana od objave natječaja na mrežnoj stranici Centra i stranicama HZZ-a na adresu Centar za pružanje usluga u zajednici Mir , Put mira 16 , Kaštel Novi s naznakom: „Javni natječaj za prijem u radni odnos – Radni terapeut VŠS“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 48. stavaka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti i dokaze iz članka 49. citiranog Zakona.

Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 , a dodatne informacije i na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom dužan je uz prijavu na natječaj osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja priložiti i dokaza o ispunjavanju uvjeta iz članka 9. st. 2. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Centar za pružanje usluga u zajednici Mir koristiti će i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Dostavom natječajne dokumentacije smatra se Vašim pristankom na obradu osobnih podataka. Svaki kandidat može u bilo kojem trenutku iskoristiti svoje pravo te u cijelosti ili djelomično povući dopuštenje za korištenje osobnih podataka.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidata, moguće je provesti usmeno i pismeno testiranje u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti važnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se kandidati primaju u radni odnos.

O rezultatu izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem elektronske pošte i na mrežnim stranicama Centra Mir.

Pisana zamolba: Put mira 16, 21217 Kaštel Novi.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Zdravstvo, socijalni rad iznosi 815,91 EUR (6.147,47 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.