Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Terapeut (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Split

Rok prijave:

 • Centar za odgoj i obrazovanje JURAJ BONAČI

Opis posla

Na temelju članka 24. i 27. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“, br. 128/17.) i članka 96. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split, ravnateljica Centra raspisuje natječaj za prijem pripravnika na pripravnički staž odnosno za stjecanje prvog radnog iskustva korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kroz mjeru „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo sukladno člancima 34. – 36. Zakona o tržištu rada (NN 118/18, 32/20 i 18/22)“, I. radni odnos na određeno puno radno vrijeme od jedne godine za prijem pripravnika na pripravnički staž kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kroz mjeru „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva“ od jedne godine (m/ž) za radno mjesto:

Terapeut (m/ž) - 2 izvršitelja.

Uvjeti:
prediplomski ili diplomski sveučilišni studij kineziologije;
preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij glazbene pedagogije/glazbene umjetnosti,
preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij likovne pedagogije/likovne umjetnosti

Osim navedenih kandidati moraju ispunjavati i uvjete mjere potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (www.mjere.hr(http://www.mjere.hr)).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
- prijava (u kojoj se obavezno navode podaci podnositelja prijave kao što su osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje)
- životopis
- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžba)
- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o evidenciji nezaposlenosti ne starija od 30 dana računajući od dana objave natječaja
- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stažu osiguranja ne starija od 30 dana od dana objave natječaja
- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice, važeće osobne iskaznice ili putovnice)
- rodni list
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci računajući od dana objave natječaja

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , br. 121/17.), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze iz članka 103. istoimenog zakona.

Popis dokaza kojima se ostvaruje pravo na prednost prilikom zapošljavanja na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ , br. 121/17.) dostupan je na poveznici Ministarstva branitelja (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf )

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladni članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužan je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz (rješenje) o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Prijavom na ovaj natječaj smatra se da je kandidat dao svoju privolu za obradu i objavu osobnih podataka vezano za realizaciju ovog natječaja.

Prijave na natječaj (vlastoručno potpisana) s dokazima o ispunjavanju uvjeta (preslike dokumenata) podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: „Centar za odgoj i obrazovanje Juraj Bonači, Split, Brune Bušića 30, 21000 Split“ Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra u zakonskom roku.

Pisana zamolba: Bruna Bušića 30, 21000 Split.

Osobni dolazak: Bruna Bušića 30, Split.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Zdravstvo, socijalni rad iznosi 815,91 EUR (6.147,47 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.