Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Intervju: Vladimira Senčar Perkov, INA

Sve o djelovanju ove organizacije pročitajte u nastavku.

Intervju: Vladimira Senčar Perkov, INA

Ukratko razvoj karijere unutar organizacije:

Vladimira Senčar Perkov je menadžer s preko 20 godina iskustva u području upravljanja ljudskim resursima. Karijeru je započela kao HR konzultant i headhunter. Nakon desetogodišnjeg konzultantskog iskustva, karijeru je nastavila u biznisu gdje je radila na regionalnim i lokalnim pozicijama u području upravljanja ljudskih resursa. Od 2013. godine radi kao direktor Ljudskih resursa u Ini. Vladimira Senčar Perkov je po struci mag.sc.oecc. te se dodatno usavršava na Cotrugli EMBA. Uz svoje znanje iz područja ekonomije, u svojem dugogodišnjem radu se usavršavala na prestižnim svjetskim edukacijama, treninzima, konferencijama, a vrlo često je i sama predavač ili panelist na brojnim hrvatskim i međunarodnim stručnim skupovima.

Nekoliko uvodnih informacija o Vašoj organizaciji:

INA Grupa ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivata. INA Grupu čini više ovisnih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu INA, d.d. Sjedište Grupe nalazi se u Zagrebu, Hrvatska. U području istraživanja i proizvodnje nafte i plina, INA danas posluje, osim u Hrvatskoj, u Angoli i Egiptu. Prerada nafte odvija se u Ininim rafinerijama nafte; RN Rijeka i RN Sisak, dok se regionalna maloprodajna mreža sastoji od 500 maloprodajnih mjesta u Hrvatskoj i u susjednim zemljama.

INA se u projekt Certifikat Poslodavac Partner (CEP) uključila 2010. godine i svake godine ostvaruje odlične rezultate u procesu certificiranja. Koje prakse upravljanja zaposlenicima Inu izdvajaju od drugih poslodavaca? U čemu prepoznajete vrijednost Certifikata Poslodavac Partner?

Ponovno dobivanje certifikata Poslodavac Partner, iznova potvrđuje visoke standarde kvalitete Ininih procesa i praksi zahvaljujući kojima se ističemo na hrvatskom tržištu u upravljanju ljudskim resursima. Taj nivo kvalitete provodimo na razini cijele INA Grupe čemu svjedoči i 5 novih dobitnika Certifikata – CROSCO, STSI, INA MAZIVA, Top Računovodstvo Servisi te Plavi tim.

Sva ova ovisna društva INA Grupe ulažu značajne napore u razvoj svojih zaposlenika, pri čemu se velika pažnja pridaje internom dijeljenju znanja putem INA Akademije te prepoznavanju talenata i brizi o njihovom razvoju. Kompanija ima dosljedan sustav upravljanja radnim učinkom koji se primjenjuje u cijeloj organizaciji i na svim razinama te unapređuje iz godine u godinu, a osigurava pravednost u nagrađivanju i prepoznavanju kvalitete doprinosa te prepoznavanje izvrsnih i talentiranih zaposlenika. Također, zaposlenicima su omogućeni različiti fleksibilni oblici rada, zdravstveni pregledi, programi usmjereni na promicanje zdravlja te različite pogodnosti u sklopu beneFIT platforme na Ininom intranetu. Zbog svoje afirmativne politike prema zaposlenim majkama i rodnoj ravnopravnosti kompanija ima puni Mamforce certifikat, a kao popisnici Povelje o raznolikosti svakodnevno osnažujemo međusobne razlike i poduzimamo brojne aktivnosti kako bismo kroz uključenost svih zaposlenika postizali bolje rezultate. Krajem studenog održat ćemo drugi dan otvorenih vrata za naše zaposlenike pod nazivom #svismoOK, na kojem ćemo kroz predavanja, radionice, sajam kulture te panel diskusiju s najvišim predstavnicima uspješnih kompanija u Hrvatskoj sudionicima dočarati važnost teme raznolikosti i uključenosti te objasniti kako svatko može doprinijeti takvoj pozitivnoj kulturi i okruženju.

Vrijednost certifikata je primarno u tome da sami sebe svake godine dodatno unapređujemo – INA kao vodeća naftna kompanija u Hrvatskoj i regiji vodi računa o svojim zaposlenicima te ćemo nastaviti s daljnjim usavršavanjem naših programa i razvojem inovativnih i u struci prepoznatih vodećih praksi za naše zaposlenike. Osim toga, želimo biti prepoznati kao dobar poslodavac kroz objektivnu i nezavisnu procjenu koja ima vrijednost na našem tržištu te koja nam iz godine u godinu skreće pažnju na to koliko napredujemo i na što sve možemo biti ponosni.

U 2018. godini čak šest povezanih društava unutar INA Grupe, koja zapošljavaju gotovo sedam tisuća ljudi, doseglo je standard kvalitete u upravljanju ljudskim potencijalima potreban za stjecanje Certifikata Poslodavac Partner. Radi se o iznimnom dostignuću, budući da samo mali broj organizacija može dosegnuti visoke standarde CEP-a. Koji su najveći izazovi s kojima se susrećete prilikom razvoja i implementacije HR procesa u sustavu takve veličine i kompleksnosti?

Uvijek nastojimo biti izvrsni u svemu što radimo i provesti svaku našu vrijednu praksu u svim povezanim društvima te sukladno tome maksimalno usklađujemo naše standarde na razini cijele INA Grupe. Kako bismo to uspjeli, potrebno je uskladiti potrebe biznisa i naći učinkovita rješenja koja mogu odgovarati svima ali ih znati i prilagoditi specifičnim potrebama tamo gdje je nužno. Važan faktor implementacije su i potrebno vrijeme, kvalitetni suradnici koje svakako imamo u povezanim društvima te velika upornost i dosljednost.

Kao tvrtka posvećujete puno pažnje promicanju zdravlja i brizi za zaposlenike. Možete li nam reći više o tome?

Zaposlenicima su omogućeni zdravstveni pregledi i programi usmjereni na promicanje zdravlja u sklopu projekta Zdravlje+ koji se u INA Grupi provodi već šest godina i u njemu sudjeluje oko 4.000 zaposlenika Grupe. Kroz projekt se provodi zaštita, očuvanje, unapređenje te promicanja zdravlja radnika s naglaskom na prevenciju pri čemu je također važno istaknuti da su sve ove aktivnosti dodatni doprinos dobrobiti zaposlenika koji je iznad zakonske usklađenosti. Do sada smo proveli brojne interne kampanje u sklopu ovog projekta: „Manje stresa“, „Minuta za zdravlje“, „Pokreti koji čine promjenu“, „Sat bez računala“, „Ritam srca-glazba života“, „Promjena životnih navika s Mariom Valentićem“, „Hormonalno zdravlje“, „Tjedan zdrave hrane“ i mnoge druge. Kompanija provodi i preventivne programe mentalne i fizičke relaksacije te medicinske rehabilitacije u sklopu kampanje „Medicinski i zdravstveni programirani aktivni odmor“, a o učinkovitom pružanju prve pomoći i stručnim konzultacijama kod liječnika za osobne potrebe naši zaposlenici mogu saznati kroz internu aplikaciju „Pitajte naše liječnike“ u sklopu kampanje „Svatko može spasiti ljudski život“.

Zaposlenici također mogu koristiti i oko 200 pogodnosti u sklopu platforme beneFIT platforme na Ininom intranetu čiji je glavni cilj brinuti o cjelovitoj dobrobiti zaposlenika na radnom mjestu i u njihovo privatno vrijeme te posebice o poboljšavanju ravnoteže privatnog i poslovnog života svih zaposlenika. O zdravlju i balansu privatnog i poslovnog brinemo i kroz naš projekt FORa – fleksibilni oblici rada, a razne tehnike savladavanja stresa, znanja iz područja emocionalne inteligencije, tehnike uspješne komunikacije i općenito rada na sebi, zaposlenici mogu prolaziti kroz našu INA Akademiju

INA ima razvijene programe korporativne odgovornosti. Možete li navesti neke od njih i što želite njima postići?

Održivi razvoj smatra se jednim od temeljnih načela poslovanja Ine i predstavlja našu trajnu predanost uravnoteženoj integraciji gospodarskih, okolišnih i društvenih čimbenika u svakodnevnom poslovanju s ciljem uvećanja zajedničke vrijednosti kao i prepoznavanja, sprječavanja i izbjegavanja mogućih negativnih utjecaja. Aktivnosti i projekti održivog razvoja sastavni su dio poslovnog plana INA Grupe, a odnose se na definiranih šest ključnih područja održivog razvoja – klimatske promjene, zaštitu okoliša, zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, odnose sa zajednicom, ljudski kapital te etiku i upravljanje.

Kompanija svake godine podrži više od stotinu razvojnih projekata, manifestacija i inicijativa namijenjenih djeci, mladima, kulturi, sportu i zaštiti okoliša pridonoseći time unaprjeđenju kvalitete života zajednica. Posebno bismo istaknuli kako je INA u posljednjih 10 godina za razvoj i opremanje hrvatskih bolnica donirala više od 5,6 milijuna kuna, a samo ove godine, u projekt je uključeno ukupno osam hrvatskih bolnica. Također, uključujemo se u sportske aktivnosti i rekreacijske te humanitarne sadržaje koji su usmjereni na zdravstvenu dobrobit društvene zajednice, a u tijeku je humanitarna akcija prikupljanja koraka za donaciju sredstava zakladi Hrvatska kuća srca za kupnju defibrilatora.

U procesu certificiranja posebno su se istaknule prakse fleksibilnih radnih aranžmana koje nudite zaposlenicima kako biste dodatno podržali balans privatnog i poslovnog života. Koji sve oblici fleksibilnog rada su dostupni zaposlenicima Ine?

INA je 1. siječnja 2017. godine za svoje radnike u izvansmjenskom radu uvela mogućnost fleksibilnih oblika rada, tzv. FORa-u, koja uključuje sljedeće pogodnosti: Fleksibilno radno vrijeme (FlexiTime) i Fleksibilno mjesto rada (FlexiPlace). Radi se o jednoj od najraširenijih svjetskih praksi u području ljudskih resursa koja doprinosi ostvarenju strategije kompanije, čime se INA svrstala uz bok svjetskih kompanija. FlexiTime je radno vrijeme s promjenjivim vremenom početka i završetka rada unutar osnovnih, prethodno definiranih pravila. Mogu ga koristiti svi radnici koji rade puno radno vrijeme u izvansmjenskom radu uz obvezu pridržavanja propisanog mjesečnog fonda sati. FlexiPlace je oblik rada koji radnici mogu povremeno koristiti na vlastiti zahtjev, a uključuje obavljanje posla od kuće onda kada to okolnosti i vrsta posla omogućavaju.  

Kako predviđate razvoj Vaše industrije u budućnosti? Kakvi profili će se tražiti? Koja je uloga Vaše organizacije u toj budućnosti?

INA je jedna od najjačih hrvatskih kompanija i tu poziciju namjeravamo zadržati i u budućnosti. Kompanija ide ukorak s novim tehnologijama, prati trendove, razvija i prilagođava svoje proizvode i usluge, kako bi odgovorila zahtjevima ove promjenjive industrije. INA će i u budućnosti ostati važan čimbenik u osiguravanju energetske sigurnosti Hrvatske kao i važan gospodarski kotač. 

Što se tiče radne snage, mišljenja sam da na tržištu rada nema dovoljan broj mladih ljudi koji se obrazuju u području STEM (znanost, tehnologija, inženjerstvo i matematika) da zamijene inženjere koji odlaze u mirovinu što rezultira vrlo kompetitivnom atmosferom među poslodavcima. Zato  postoji velika potreba da se svijest o važnosti STEM područja kod mladih ljudi integrira u promišljanja o smjeru u kojem žele već od najmlađih dana. Kompanije svakako mogu puno napraviti da stimuliraju mlade na odabir određenih smjerova i zanimanja kako bi nakon diplome bili konkurentni na tržištu rada – kroz programe stipendiranja i omogućavanja stjecanja prakse, što u Ini sustavno činimo već godinama.

Iz tih razloga, INA se posljednjih godina profilirala kao kompanija koja potiče i ohrabruje mlade ljude, a naš cilj je popularizirati područje STEM i približiti naftnu industriju mladima koji mogu postati naši budući zaposlenici. Već dugi niz godina radimo i na razvoju suradnje s akademskom zajednicom i studentskim udrugama, a također provodimo i brojne programe kojima mlade želimo potaknuti na razvoj karijere u tom području.

INA ima dugogodišnju praksu osnaživanja mladih osoba na tržištu rada kojom podržava njihov razvoj te potiče izvrsnost. Molimo, podijelite s nama programe koje provodite s tim ciljem.

U sklopu Ininog pripravničkog programa Growww od 2010. smo zaposlili gotovo 650 pripravnika iz različitih područja – naftnog inženjerstva, geologije, psihologije, prometnih znanosti, kemijskog inženjerstva, ekonomije, elektrotehnike/informatike i strojarstva, prava te građevine i arhitekture. Program potiče zapošljavanje mladih bez iskustva iako je njihov rad na početku većinom ulaganje. Međutim, mladi imaju priliku brzo učiti i napredovati što kompaniji s druge strane donosi nove ideje, svježi pogled na stvari, energiju i naravno učinkovitost. Primanja su stimulativna i iznimno konkurentna za početnike u odnosu na hrvatske prilike te se ponosimo time da od samog početka mladima dajemo konkretnu šansu, edukaciju i mogućnosti.

Osim toga, posebno se ističu i tri projekta: srednjoškolsko natjecanje Junior Freshhh u kojem učenici rješavaju različite zadatke iz područja prirodnih znanosti uz primjere primjene u industriji, studentsko natjecanje Freshhh u sklopu kojeg studenti upravljaju virtualnom naftnom kompanijom i projekt Najprofesor/ica u okviru kojeg kompanija prikuplja nominacije za najinspirativnije srednjoškolske profesore u području matematike, fizike i kemije, a nominiraju ih studenti tehničkih i tehnoloških fakulteta, prirodoslovnih fakulteta i fakulteta geo-znanosti.

 

 

MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.