Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Dubrovnik

Application deadline:

 • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Job description

Traži se:

Prvostupnik medicinsko-laboratorijske dijagnostike (m/ž).

Uvjeti:
- stručna sprema: VŠS, završen preddiplomski ili stručni studij medicinsko-laboratorijske dijagnostike

Kandidati su dužni priložiti:
- prijavu na natječaj,
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice,
- dokaz o stručnoj spremi
- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja
- dokaz o posjedovanju odobrenja za samostalan rad-preslik licence
- dokaz o posjedovanju vozačke dozvole za upravljanje vozilima B kategorije (preslik vozačke dozvole)

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 102. st. 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121117) da dostave dokaze iz čl. 103. st. 1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici: https://gov.hr/moja-uprava/branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13 i 152/14) dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe s invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Nepotpune ponude i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, te oglasnoj ploči Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.

Prijave se podnose u pisanom obliku na adresu: Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dubrovnik, Dr. Ante Šercera 4A, uz naznaku: »Prijava za natječaj«.

Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije zadržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Healthcare and Social Work iznosi 815,91 EUR (6.147,47 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.