Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Voditelj dionice kontrabasa (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Rijeka

Application deadline:

 • HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA

Job description

Obavlja sve poslove vezane uz status soliste orkestra i vođe dionica orkestra, organizira i vodi sekcijske pokuse po potrebi, nastupa u drugim kazališnim predstavama i događanjima (koncerti, svečani koncerti, humanitarni koncerti, svečane akademije, operne predstave, i sl.).

Obavlja i ostale poslove iz svog djelokruga.

Potrebna stručna sprema:
- diploma muzičke akademije
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s područja umjetničkog smjera kao i stečena visoka stručna sprema iz umjetničkog područja

Za kandidate/kandidatkinje koji su se školovali u inozemstvu prihvatiti će se drugo srodno ili adekvatno obrazovanje.

Potrebno radno iskustvo: bez obzira na radno iskustvo.

Potrebno znanje svjetskih jezika: aktivno znanje engleskog jezika.

Posebni zahtjevi: polaganje audicije prije zasnivanja radnog odnosa.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:
- životopis
- presliku dokaza o postignutoj stručnoj spremi
- izjava o poznavanju stranog jezika

Kandidati koji udovoljavaju traženim uvjetima i koji su priložili svu potrebnu dokumentaciju obvezno pristupaju audiciji sukladno Pravilniku o radu i Pravilima o provođenju postupka audicije za kazališne umjetnike članove orkestra Opere.

Kandidati/kandidatkinje koji udovoljavaju traženim uvjetima pozvat će se na audiciju, koja će se održati u zgradi Kazališta na adresi Verdijeva bb, Rijeka 03.05.2024. godine.

Komisija zadržava pravo da izmijeni redoslijed ili izostavi neke skladbe ili dionice prilikom same audicije.

Ugovor o radu sklapa se na rok od 4 (četiri) godine u skladu s odredbama Zakona o kazalištu (Narodne novine 71/06, 121/13, 26/14, 98/19), a ako se radi o kandidatu koji je strani državljanin ugovor će se sklopiti na period sukladno odredbama Zakona o strancima (Narodne novine 133/20).

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Kazališta.

Kazalište zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj.

Kandidat koji ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema čl. 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21) i čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan/a je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti na temelju čl.103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21) i čl.48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine 84/21), dužan je dostaviti dokaze iz tih članaka. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Pisana zamolba: Uljarska 1, 51000 Rijeka.

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Education and Science iznosi 887,26 EUR (6.685,05 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.