Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Specijalizant iz ortopedije i traumatologije (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Bjelovar

Application deadline:

 • Opća bolnica Bjelovar

Job description

Opća Bolnica Bjelovar
p.p. 38, 43 001 Bjelovar/Hrvatska
raspisuje sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine( NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16 i 69/16-ispravak, 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15)

Natječaj
za izbor kandidata (m/ž) za

Specijalizant iz ortopedije i traumatologije (m/ž) - 1 (jedan) izvršitelj

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati:

- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja,
- odobrenje za samostalan rad

Rok za podnošenje zamolbe na natječaj je 15 dana od dana objave.

Zamolbu s dokumentima:
- životopis
- preslikom diplome
- preslikom uvjerenja o položenom stručnom ispitu
- preslikom odobrenja za samostalan rad
- preslikom prijepisa položenih ispita na studiju
- preslikom potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
- preslikom nagrada za vrijeme studija
- preslikom potvrde o statusu poslijediplomskom doktorskog studija
- popisom objavljenih radova i kopijom radova
- preslikom ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti
- potvrdama o radnom iskustvu
- preslikom rezultata psihološkog testiranja, te za kirurške grane i preslikom rezultata testiranja manualne spretnosti koje se provodi sukladno posebnim propisima o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
- potvrdom o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaz o državljanstvu
- uvjerenjem nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
dostaviti na adresu: Opća bolnica Bjelovar, p.p. 38, 43001 Bjelovar, sa naznakom "Natječaj-i naznaka specijalizacije"

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine br. 121/17.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Bjelovarsko-bilogorska županija dodjeljuje subvencije ( troškovi podstanarstva, kamate na stambene kredite, troškovi stručnog usavršavanja i doškolovavanja ) liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenima u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorska županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija. Više o detaljima javnog poziva o dodjeli subvencija http://bbz.hr/javni-pozivi-natjecaji/P30

Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata.

Nepravovremene i nepotpune zamolbe neće se razmatrati.

Opća bolnica Bjelovar obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Redoslijed pristupnika utvrđuje se primjenom mjerila propisanih odredbama Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15).

Ugovor o radu zaključuje se na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.

Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Opće bolnice Bjelovar, najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora s prijavljenim kandidatima.

Bolnica pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično, odnosno pravo ne odabrati nijednog kandidata bez obveze obrazlaganja svojih odluka i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Other

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Healthcare and Social Work iznosi 5.814,99 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.