Share
Tweet
Share
Send to friend

This ad is not active. Ad application not possible.

Viši stručni savjetnik u odjelu prodaje, marketinga i recepcije (m/ž)

This job ad is provided by PosLovac, mobile app for jobseekers.

Daruvar

Application deadline:

 • DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Job description

Natječaj za prijam u radni odnos za izbor kandidata (m/ž) i prijem u radni odnos na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto:

Viši stručni savjetnik u odjelu prodaje, marketinga i recepcije (m/ž)–1 izvršitelj do povratka privremeno odsutnog postojećeg radnika.

Uvjet:
- diplomski studij društvenog smjera
- 3 godina radnog iskustva

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati opće i zakonom propisane uvjete.

Uz zamolbu za natječaj kandidati moraju priložiti slijedeće:
- životopis
- domovnica
- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe/diplome)
- potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene , a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) I Uredbe (EU) 2016/679.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće razmatrati.

Kandidati koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje pravo prvenstva pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i dostaviti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje pravo da ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakom uvjetima.

Daruvarske toplice, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju pridržava prava poništiti natječaj u bilo kojem trenutku, u cijelosti ili djelomično, bez navođenja razloga za isti.

Obavijest o izabranim kandidatima biti će javno objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju – www.daruvarske-toplice.hr
Dan objave obavijesti o rezultatima natječaja na web-stranici Daruvarskih toplica, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju smatra se danom dostave obavijesti kandidatima, te o rezultatima natječaja neće biti pisano obavješteni.

Zamolbe za natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

DARUVARSKE TOPLICE
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1
43500 DARUVAR
S naznakom „Za natječaj“ i nazivom radnog mjesta

Natječaj je, osim u Narodnim novinama, objavljen na web stranici Daruvarskih toplica, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i oglasnoj ploči Daruvarskih toplica.

Other

Education Recommendations

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Sales iznosi 4.701,29 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.