Share
Tweet
Share
Send to friend

Trajanje nezaposlenosti

Portal MojPosao (www.MojPosao.net) proveo je tijekom svibnja istraživanje kojim se nastojalo saznati koliko su ljudi trenutno zadovoljni poslom, odnosno ukoliko su nezaposleni, koji su razlozi njihove nezaposlenosti. Istraživanje je provedeno na petstotinjak ispitanika koji su podijeljeni u dvije skupine, ovisno o tome imaju li trenutno posao ili ne. U nastavku se nalaze odgovori ispitanika koji su trenutno nezaposleni, njihova iskustva prilikom traženja posla, odgovori na pitanje koliko vremena ulažu u traženje posla, na koliko se natječaja javljaju te zašto su trenutno nezaposleni.

Od ukupnog broja ispitanika, njih 17% je nezaposleno (16% muškaraca i 18% žena). Od sudionika istraživanje, više je nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom (njih 30%), dok je među ispitanicima s visokom i višom stručnom spremom nezaposlenih 12%. Najviše ispitanika (njih 22%) nezaposleno je između šest mjeseci i godine dana, prosječno 19% ispitanika nezaposleno je tri mjeseca, a njih 18% nezaposleno je između tri i šest mjeseci. Što se tiče razlika prema spolu, može se uočiti kako nezaposlenost kod muškog dijela ispitanika uglavnom traje kraće u odnosu na ženski dio ispitanika.

Najviše ispitanika sa srednjom stručnom spremom (27%) nezaposleno je šest mjeseci do godine dana, dok je najviše ispitanika sa višom i visokom stručnom spremom nezaposleno godinu do dvije, što pokazuje da, iako su visokoobrazovani ispitanici u manjoj mjeri nezaposleni, njihova nezaposlenost uglavnom traje duže vrijeme u odnosu na ispitanike sa srednjom stručnom spremom.

Uzrok nezaposlenosti ispitanika u najvećoj je mjeri gospodarska kriza pa je tako najviše ispitanika (njih 50%) nezaposleno upravo zbog loše gospodarske situacije. Polovica žena (49%) i trećina muškaraca (31%) ostala je bez posla uslijed krize, 17% muškaraca nezaposleno je jer su sami dali otkaz, a isto toliko nezaposleno je zbog toga što su dobili otkaz, ali nevezano za krizu. Osim gubitka posla zbog krize, žene su nezaposlene jer nisu našle posao nakon završetka školovanja (13%) te zato jer su same dale otkaz (11%).

Bez obzira na stručnu spremu, većina ispitanika bez posla je ostala uslijed gospodarske krize (njih preko 40%). Zbog toga što su sami dali otkaz, bez posla je petina nezaposlenih ispitanika sa srednjom stručnom spremom (20%) i svega 5% ispitanika s visokom i višom stručnom spremom. Nakon završetka školovanja posao nije pronašlo 26% ispitanika s višom i visokom stručnom spremom te svega 2% onih sa srednjom stručnom spremom. Ovi podaci pokazuju kako se visokoobrazovanim ispitanicima u trenutnoj situaciji nešto teže zaposliti po završetku školovanja, dok su ispitanici sa srednjom stručnom spremom, čak i u vrijeme krize spremniji na promjenu posla.

Trećina ispitanika, od kada su nezaposleni, javila se na više od četrdeset natječaja za posao, 30% žena i 24% muškaraca javilo se na manje od deset natječaja, na jedanaest do dvadeset natječaja javilo se 24% muškaraca i 17% žena,a 8% žena i 3% muškaraca nije se javilo niti na jedan natječaj za posao od kako su nezaposleni. Iako se redovito javljaju na natječaje za otvorena radna mjesta, među nezaposlenima uglavnom nije zaživio trend slanja otvorenih molbi za posao. Najviše je ispitanika (njih prosječno 44%) poslalo svega do deset otvorenih molbi za posao. Slanje otvorenih molbi kao metodu traženja posla u većoj mjeri koriste muškarci te visokoobrazovani, što pokazuje kako ova skupina ispitanika 'najozbiljnije' pristupa traženju novog posla. Prosječno 12% ispitanika uopće nije slalo otvorene molbe za posao.

Većina ispitanika, prosječno polovica, traži bilo kakav posao, bez obzira na svoju struku, dok prosječno oko 40% ispitanika traži posao isključivo u svojoj struci. Posao u struci u većoj mjeri traže ispitanici s višom i visokom stručnom spremom (njih 58%), naprema 25% ispitanika sa srednjom stručnom spremom. Čak 66% ispitanika sa srednjom stručnom spremom traži bilo kakav posao, bez obzira na struku, dok je kod visokoobrazovanih ispitanika takvih znatno manje (39%).Download cijelog teksta (pdf)

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.