Share
Tweet
Share
Send to friend

Prosječna plaća nastavila rasti, u Zagrebu je prešla granicu od 8.000 kuna

Osim managerskih zanimanja, gdje su plaće u prosjeku 124% više od prosječne, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (61% više od prosjeka), informacijskih tehnologija (+34%) te telekomunikacija (+20%).

Prosječna plaća nastavila rasti, u Zagrebu je prešla granicu od 8.000 kuna

Prema podacima servisa MojaPlaća, u trećem kvartalu 2021. godine prosječna mjesečna neto plaća (s uključenim dodacima na plaću) u Hrvatskoj je iznosila 7.237 kuna, što je 7% više nego u istom kvartalu prethodne godine te 1% više nego u prethodnom kvartalu 2021. godine. 

Medijan* plaće je nešto malo niži i iznosi 6.583 kuna (7% više nego u istom periodu prethodne godine) što znači da je veći broj ispitanika koji prima plaću manju od navedenog prosjeka nego onih ispitanika čija je plaća viša od njega.

Osim managerskih zanimanja, gdje su plaće u prosjeku 124% više od prosječne, najplaćenija zanimanja su ona iz područja tehnologije i razvoja (61% više od prosjeka), informacijskih tehnologija (+34%) te telekomunikacija (+20%).

Najmanje prosječne plaće imaju radnici u pomoćnim zanimanjima (-36%) tekstilni radnici (-32%), te uslužnim zanimanjima (-28%). 

Najbolje plaćaju velike privatne tvrtke u stranom vlasništvu

Plaće u privatnim tvrtkama u stranom vlasništvu su 10% više od prosjeka te iznose 7.985 kuna. Plaće u tvrtkama u pretežno domaćem vlasništvu su 4% manje od prosjeka (6.922 kune). Prosječne plaće u tvrtkama u državnom vlasništvu nešto su niže od prosjeka (-5%) i iznose 6.896 kuna. Plaće u javnoj i lokalnoj samoupravi niže su za 7% od prosjeka i iznose 6.741 kunu.

U tvrtkama s manje od 10 zaposlenih prosječna plaća je 14% niža od prosjeka te iznosi 6.230 kuna. U tvrtkama do 19 zaposlenika plaća je 4% niža od prosjeka (6.915 kunu). Najviša prosječna plaća je u tvrtkama većim od 1.000 zaposlenika te iznosi 7.588 kuna (5% više od prosjeka).

Plaća je i dalje najviša u Gradu Zagrebu

Najniže plaće zabilježene su u Vukovarsko-srijemskoj (-21%), Koprivničko-križevačkoj (-16%) te Požeško-slavonskoj županiji (-16%). 

Najviša prosječna plaća zabilježena je u Gradu Zagrebu (11% iznad prosjeka) te iznosi 8.038 kuna (medijan 7.292 kuna). 

Obrazovanje i iskustvo donose višu plaću

Očekivano, ispitanici s više iskustva i većim stupnjem obrazovanja imaju i više plaće pa tako oni sa završenim postdiplomskim ili nekom poslovnom školom (MBA) imaju u prosjeku 64% višu plaću od prosječne. Da se studiranje isplati pokazuju i podaci da osobe s visokom stručnom spremom u prosjeku imaju 16% višu plaću od prosječne (8.422 kuna) i čak 38% višu od onih sa srednjom stručnom spremom koji u prosjeku imaju 6.111 kuna.

Također, ispitanici bez iskustva na početku karijere imaju u prosjeku 5.830 kuna ili 19% manje od prosjeka, dok sa godinom do dvije iskustva imaju 6.433 kuna, odnosno 11% nižu od prosjeka. U sam prosjek ispitanici dolaze sa tri do pet godina iskustva, a već sa šest do deset godina iskustva imaju plaću 13% višu od prosjeka (8.192 kune) na kojim razinama se onda i zadržava.

Beneficije

Broj zaposlenih ispitanika koji imaju određene beneficije na poslu se u 2021. nešto povećao u odnosu na isti kvartal prethodne godine. U trećem kvartalu 2021. godine beneficije je imalo 78% ispitanika, dok ih je prošle godine u istom kvartalu imalo 72%.

Najčešća beneficija koju su ispitanici dobivali ove godine je naknada za putne troškove (37%), mobilni telefon ima 24%, a naknadu za javni prijevoz dobiva također 24% ispitanika.  

Fleksibilno radno vrijeme ima 21% ispitanika, a topli obrok njih 19%. 

U najmanjoj mjeri od beneficija ispitanici dobivaju pokrivene troškove kulturnih i/ili sportskih aktivnosti (1%) te privatno mirovinsko osiguranje (1%). 

Medijan* je statistička vrijednost koja bolje odražava stvarno stanje. Matematički, to je broj koji razdvaja sortiranu listu brojeva točno na pola, čime se u praksi sprječava da na njegov iznos pretjerano utječu jako mali ili jako veliki iznosi plaća.

MojaPlaća.hr je servis koji prati iznose plaće za pojedina radna mjesta u Hrvatskoj. Istraživanje o visini plaća MojaPlaća.hr trenutno obuhvaća gotovo 400 radnih mjesta iz 36 djelatnosti. Prikupljanje ispitanika provodi se kontinuirano putem interneta, a trenutno je u istraživanju aktivno preko 46.500 ispitanika. Nakon godinu dana podaci ispitanika se brišu kako se u daljnjim analizama ne bi uzimali u obzir zastarjeli podaci. 

 

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.