Share
Tweet
Share
Send to friend

Pad broja nezaposlenih na godišnjoj razini

Krajem studenog registrirano je 116.189 nezaposlenih. To je 4.062 osobe više nego na kraju listopada i 9.512 manje u odnosu na lanjski studeni.

Pad broja nezaposlenih na godišnjoj razini

U studenom je u odnosu na listopad broj nezaposlenih povećan za 3,6 posto, dok je na godišnjoj razini broj nezaposlenih smanjen za 7,6 posto.

Dnevni podatci HZZ-a pokazuju da je trenutno na Zavodu registrirano 115.387 nezaposlenih, a trenutno je objavljena su 14.068 slobodna radna mjesta. 

Po podatcima HZZ-a, tijekom studenog ove godine u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 16.950 osoba, što je 5,3 posto više nego u studenom lani.

Pritom je 78,4 posto novoprijavljenih ili 13.290 osoba na zavod došlo izravno iz radnoga odnosa.

U studenom je izravno iz radnog odnosa najviše osoba došlo iz djelatnosti pružanja smještaja, priprema i usluživanje hrane - 4.098 osoba (30,9 posto), trgovine na veliko i malo 1.680 osoba (12,7 posto), prerađivačke industrije 1.339 osoba (10,1 posto) te administrativnih i pomoćnih uslužnih djelatnosti 982 osobe (7,4 posto).

U evidenciju nezaposlenih u studenom je 835 osoba (4,9 posto) došlo iz redovitoga školovanja te 2.825 osoba iz neaktivnosti (16,7 posto).

Po podatcima HZZ-a, iz evidencije nezaposlenih u studenom je izašla 12.888 osoba, što je 6,9 posto manje nego u studenom 2021. godine.

Od toga je zaposleno 9.627 osoba, i to 8.684 osoba (90,2 posto) na temelju zasnivanja radnoga odnosa i 943 osobe (9,8 posto) na temelju drugih poslovnih aktivnosti (ostvarivanje mjesečnog primitka odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti većega od prosječno isplaćene novčane naknade u prethodnoj kalendarskoj godini, registriranje trgovačkog društva, obrta, prijava na poljoprivredno osiguranje, zapošljavanje prema posebnim propisima, i dr.).

Evidentirano zapošljavanje na temelju radnoga odnosa najčešće je bilo u trgovini na veliko i malo - 1.281 osoba ili 14,8 posto.

Slijedi prerađivačka industrija u kojoj je u studenom temeljem zasnivanja radnog odnosa zaposleno – 1.208 osoba ili 13,9 posto, potom zdravstvena zaštita i socijalna skrb s 941 osoba (10,8 posto) te obrazovanje s 896 osoba ili 10,3 posto.

U studenom ove godine je 3.261 osoba izašla iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno zakonu, npr. izlaska iz radne snage (umirovljenje, uključenje u redovito školovanje), nepridržavanja zakonskih odredbi (ne traže aktivno posao, neraspoloživi za rad), odjave s evidencije i dr. 

Među županijama, u zapošljavanju su predvodile  Splitsko-dalmatinska županija (1.370 osoba ili 15,8 posto od ukupnoga broja zaposlenih zasnivanjem radnog odnosa), Grad Zagreb (1.167 osoba ili 13,4 posto) te Osječko-baranjska županija (831 osoba ili 9,6 posto).

To su ujedno i županije s najvećim apsolutnim brojevima registriranih nezaposlenih. Tako je najviše nezaposlenih u  Splitsko-dalmatinskoj županiji (22.250 ili 19,1 posto od ukupnoga broja u Hrvatskoj), Osječko-baranjskoj županiji (14.353 ili 12,4 posto%) i Gradu Zagrebu (12.739 ili 11 posto).
Najmanje je nezaposlenih krajem studenog bilo u  Ličko-senjskoj županiji (1.396 ili 1,2 posto).

Po podatcima HZZ-a, u studenom su 23.093 osobe ili 19,9 posto od ukupnoga broja nezaposlenih koristile novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi s istim mjesecom 2021. za 8,7 posto ili 2.208 osoba. 

Izvor: hina

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.