Share
Tweet
Share
Send to friend

Naknada troškova za rad od kuće koji traje 7 ili više dana u mjesecu

Radnici će imati pravo na naknadu nastalih troškova prilikom rada na daljinu.

Naknada troškova za rad od kuće koji traje 7 ili više dana u mjesecu

Prihvaćen je amandman na konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu kojim se regulira naknada troškova za rad od kuće. 

Prvotno je Vlada predlagala da radnik pravo na naknadu troškova nastalih prilikom rada od kuće ima ako takav rad tijekom kalendarskog mjeseca traje više od deset dana, a amandmanom je taj rok skraćen na sedam dana, piše točka na i.

Vlada je na telefonskoj sjednici u srijedu prihvatila nekoliko amandmana, a prihvaćanje navedenog amandmana obrazloženo je time što će se “postići bolja ravnoteža između troškova poslodavaca i materijalnog položaja radnika koji rade na izdvojenom mjestu rada” te da je amandman “zaštitne prilike u odnosu na radnika, a ne uzrokuje nerazmjerne troškove za poslodavca”.

Izvor: točka na i

 

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more.