Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Referent nabave (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Bjelovar

Rok prijave:

 • VODNE USLUGE d.o.o.

Opis posla

- organizira nabavu i dostavu robe i usluga za potrebe Društva koju vrši na temelju ovjerenih zahtjevnica i zaključenih ugovora po provedenim postupcima sukladno Zakonu o javnoj nabavi,
- u nabavi roba i usluga dužan je pridržavati se važećih zakona, osobito Zakona o javnoj nabavi,
- nadzire isporuku roba i usluga po asortimanu, količini, kvaliteti i cijenama, u odnosu na ugovor ili ponudu,
- dostavlja robu iz trgovina u skladište,
- organizira dostavu namirnica u kuhinju,
- piše sve vrste dopisa, kao što su ponude, upiti, kalkulacije i sl.,
- sudjeluje u pripremi, sortiranju i evidenciji dokumentacije vezane uz nabavu, bez obzira na vrijednost nabave, piše zapisnike s javnog otvaranja ponuda, zapisnike o pregledu, ocjeni i usporedbi ponuda, odluke o odabiru, ugovore i dr.,
- sudjeluje u izradi plana nabave i neposredno surađuje s odgovornim osobama u radnim jedinicama i službama,
- kontrolira ulazne račune vezane uz ispostavljene narudžbe i o uočenim nepravilnostima izvještava ovlaštene osobe,
- istražuje i analizira tržište nabave, prati promjene cijena, uspostavlja i održava poslovne odnose s dobavljačima,
- prati i analizira troškove nabave,
- organizira i vodi evidencije za potrebe nabave,
- prati propise iz područja nabave te u skladu s njima ispostavlja narudžbenice,
- odgovoran je za uredno i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada,
- obavlja i ostale poslove u okviru svoje struke i stručnog znanja, a prema nalogu voditelja i rukovoditelja Službe
- odgovara za svoj rad voditelju Službe i rukovoditelju RJ

Stručni uvjeti: SSS ekonomskog, trgovačkog, tehničkog ili dr. srodnog usmjerenja, jedna (1) godina radnog staža, poznavanje rada na računalu, vozačka dozvola B kategorije.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u radni odnos na određeno vrijeme uz mogućnost zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme.

U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
- životopis
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika / scan osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice)
- presliku / scan svjedodžbe
- dokaz o ostvarenom radnom stažu – preslika / scan radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- presliku / scan vozačke dozvole

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici ili scanu, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 10 dana od dana objave oglasa neposredno ili poštom na adresu VODNE USLUGE d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14A, s naznakom - „prijava na oglas“ ili putem linka za prijavu.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17, 98/19 i 84/21), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Za kandidate/kinje prijavljenje na oglas, koji ispunjavaju formalne uvjete, provest će se testiranje radi provjere znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i usmenim razgovorom.

O vremenu i mjestu održavanja pisanog testiranja i usmenog razgovora, kandidati će biti obaviješteni putem kontakt broja telefona odnosno mobitela ili e-mail adrese.

Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni pisanim putem.

VODNE USLUGE d.o.o. pridržavaju pravo poništiti ovaj natječaj u bilo kojem trenutku, bez posebnog obrazloženja.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Administrativna zanimanja iznosi 819,77 EUR (6.176,54 kuna).

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.