Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Njegovatelj odraslih korisnika u poludnevnom boravku (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Osijek

Rok prijave:

 • Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark

Opis posla

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18 ) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek raspisuje:

Natječaj za radno mjesto

Njegovatelj odraslih korisnika u poludnevnom boravku - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Uvjeti:
- sukladno članku 105. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68//18),
- SSS, osposobljenost za obavljanje polova njegovatelja
- prema Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek
- nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:
- životopis,
- presliku dokaza o stupnju i vrsti stručne spreme,
- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu,
- presliku rodnog lista,
- elektronički ispis staža sa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od dana objave natječaja,
- uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školi iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno da se protiv podnositelja ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 6 mjeseci.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14 i 39/18) i Zakonu o zaštiti civilnih i vojnih invalida (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) dužan se u prijavi na natječaj na njega i pozvati i uz prijavu priložiti sve dokaze o istom.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( NN 127/17) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz članka 103. stavka navedenoga Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dane objave natječaja – 23.10.2019. godine.

Prijavu na natječaj dostaviti putem pošte na adresu:
Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, Drinska 12b, 31 000 Osijek, s naznakom „Natječaj za radno mjesto tajnik/ca“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Uz prijavu se dostavljaju neovjerene preslike dokumenata, a natječajnu dokumentaciju ne vraćamo.

Prijavom na natječaj pristupnici su izričito suglasni da Centar za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek može koristiti, prikupljati, čuvati i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Sukladno članku 5. 10, 11. 12 i 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Centru za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj, čije su prijave potpune, pravodobne, te koje ispunjavanju formalne uvjete iz natječaja, obvezno je testiranje. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provesti će prethodnu pisanu provjeru kandidata putem testiranja i razgovora s kandidatima (intervju). Smatra se da je kandidat zadovoljio ako ima najmanje 60% bodova. Kandidati koji budu zadovoljili na testiranju, bit će pozvani na intervju.

Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja pisane provjere znanja i razgovora (intervjua) koji će se održati u prostorima Centra za odgoj i obrazovanje „Ivan Štark“ Osijek, biti će objavljena na mrežnoj stranici škole. Točno vrijeme i mjesto održavanja testiranja će biti objavljeno najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

Za kandidata koji ne pristupi pisanoj provjeri znanja smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočenje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet, ne mogu pristupiti provjeri. Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena provjere znanja.

Prije sklapanja ugovora o radu, kandidat je dužan dostaviti dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima natječaja putem mrežne stranice Centra u roku od 15 dana od dana potpisivanja ugovora s odabranim kandidatom.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Skrb (o djeci, starijima...) iznosi 3.405,36 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.