Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Vozač elektrokolica (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Osijek

Rok prijave:

 • KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK

Opis posla

Na temelju čl. 21. Statuta KBC Osijek ravnatelj Kliničkog bolničkog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje

Natječaj
- za prijem radnika na određeno vrijeme u zamjenu za odsutnog radnika

Vozač elektrokolica (m/ž) - 1 izvršitelj

Uvjeti:
- završena osnovna škola
- posebna zdravstvena i psihička sposobnost prema odgovarajućim propisima
- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije

Kandidati su po natječaju dužni su priložiti sljedeće:
- zamolba
- životopis
- preslik svjedodžbe o završenoj osnovnoj školi
- preslik vozačke dozvole B kategorije
- preslik dokaza o državljanstvu
- potvrda HZMO-a o radno- pravnom statusu ( e- radna knjižica ), ne starija od dana objave natječaja
- preslik vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza, u slučaju ako je došlo do promjene prezimena kandidata

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja po potrebi, a ovisno o broju prijavljenih kandidata, provest će se testiranje/ razgovori.

O načinu provođenja testiranja/ razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/ razgovora, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web stranici KBC Osijek ( www.kbco.hr) i oglasnoj ploči.

Zamolbe s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od osam ( 8 ) dana od dana objave natječaja na adresu: Klinički bolnički centar Osijek- Ravnateljstvo, J. Huttlera 4, 31 000 Osijek, s naznakom radnog mjesta na koje se javlja kandidat.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola ( čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova NN br.: 82/08 ).

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da KBC Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102.1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji NN (121/17) da dostave dokaze iz čl. 103. st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.

Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske, poveznica https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom.

Izabrani kandidati za radno mjesto pod točkom 3. ovog Natječaja, prije sklapanja Ugovora o radu, pozvat će se da dostave Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su izabrani uz upozorenje da se nedostavljanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti smatra odustankom od prijema u radni odnos budući je isto uvjet za prijem u radni odnos ( za radno mjesto pod točkom 3.).

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Promet, transport, pomorstvo iznosi 4.345,49 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.