Share
Tweet
Share
Pošalji prijatelju

Ovaj oglas nije aktivan. Prijava na njega nije moguća.

Savjetnik za regionalni razvoj (m/ž)

Ovaj oglas omogućio je PosLovac. Tvoj lovac na posao!

Šibenik

Rok prijave:

 • JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja šibensko-kninske županije

Opis posla

Na temelju Odluka Upravnog vijeća Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije o raspisivanju natječaja za prijem novih djelatnika (KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-04; KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-05; i KLASA: 023-08/20-01/04, URBROJ: 2182/1-09/1-20-06) i članka 8. Pravilnika o radu Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije raspisuje se

Javni natječaj

za prijem na radna mjesta

Savjetnik za regionalni razvoj (m/ž) – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, s probnim rokom od 3 mjeseca, u punom radnom vremenu

Minimalni stručni uvjeti:
- stupanj magistra ili stručnog specijalista društvene, tehničke ili druge odgovarajuće struke
- 3 (tri) godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od kojih najmanje 2 (dvije) godine na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU i drugih fondova
- hrvatsko državljanstvo
- poznavanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
- životopis,
- dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
- dokaz o stručnoj spremi (diploma),
- dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu (elektronički zapis/potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na poslovima pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU i drugih fondova ili dr.),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci.

Osobe koje ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19) trebaju se pozvati na to pravo u svojoj prijavi.

Na javnim natječaj se mogu javiti osobe oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08 i 69/17). Tekst javnog natječaja se odnosi na oba spola.

Tražena dokumentacija se može priložiti u obliku neovjerenih preslika. Izabrani kandidat je dužan prije sklapanja Ugovora o radu predočiti originale traženih dokumenata.
Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

Natječajni postupak obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata putem razgovora i/ili testiranja.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru, povukao prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

O izvršenom izboru kandidati će biti obaviješteni u roku od najviše 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od objave javnog natječaja u „Slobodnoj Dalmaciji“ i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, Velimira Škorpika 6, Šibenik, ili putem linka za prijavu, s naznakom – „za javni natječaj za prijem na radno mjesto/naziv radnog mjesta“.

Ostale informacije

Preporučene Edukacije

  USPOREDITE SVOJU PLAĆU

  Prosječna plaća u kategoriji
  Ekonomija, financije i računovodstvo iznosi 5.854,32 kuna.

  Saznaj plaću za željenu poziciju prema svojim kvalifikacijama!

  Kreni

  MojPosao koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi vam pružio bolje korisničko iskustvo. Nastavkom pregleda stranice slažete se sa korištenjem kolačića o kojima možete pročitati više.